ENSAMKOMMANDE Regeringspartierna, S och MP, har enats om en uppgörelse kring ensamkommande unga. Det gäller dem som väntat i 15 månader eller mer, som studerar och som inte har begått brott.

Ensamkommande som kom före 24 november kommer nu få rätt att studera klart med tillfälligt uppehållstillstånd.

– Vi fattar ett ett mycket viktigt beslut som jag är stolt över. Det här är ungdomar som har blivit en viktigt del av Sverige, de ska inte hamna i kläm för att vi har haft extremt långa handledningstider säger Isabella Lövin (MP).

Miljöpartiet har – sedan kongressen i maj – drivit frågan hårt och krävt att de som kom till Sverige före november 2015 och fått vänta på besked och hunnit fylla 18 ska få en möjlighet till ny prövning.

I samband med presskonferens pressenterade regering att man vill förändra reglerna för egenbosättning. Man vill man införa en social prövning för EBO. Förändringarna ska underlätta för kommuner och stadsdelar där det varit en stor ansamling av EBO, säger Ylva Johansson.