Regeringen kräver ett alla myndigheter och departement arbetar aktivt med jämställdhet. Redan nu är regeringskansliet jämställt vad gäller politiskt tillsatta poster.

Regeringen har medvetet sett till att regeringskansliet i dag består av lika många kvinnor som män på posterna som statsråd, statssekreterare och politiskt sakkunniga. Det skriver statsminister Stefan Löfven och barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa RegnérDN-debatt.

Regeringen går nu vidare och tillsätter en styrgrupp inom regeringskansliet för att ge alla statsråd verktyg i hur ett jämställdhetsfokus ska kunna avspegla sig i den samlade politiken.

Regeringen ger också alla departement i uppgift att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet.

Dessutom kräver regeringen av 41 myndigheter – däribland Försäkringskassan och Skatteverket – att de redovisar hur de arbetar för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Varje myndighet ska också beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet.