Foreign and Commonwealth Office

Regeringen presenterar på tisdagen den största satsningen i vårbudgeten, 2,3 miljarder kronor ska gå till skolan per år. Pengarna ska gå till mindre klasser, fler speciallärare och fler lågstadielärare.

Efter den senaste Pisaundersökningen där Sverige tappade mest alla OECD-länder har skolan blivit den viktigaste valfrågan för många. Så på tisdagen presenterar regeringen ett nytt förslag om mindre klasser i lågstadiet. Satsningen kallas ”lågstadielyftet” och är den enskilt största i vårbudgeten.

– Varje elev känner att de får mer tid med sin lärare. Förhoppningsvis innebär det en lugnare inlärningssituation. Vi tror att detta är särskilt viktigt just nu, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Förslaget kan innebära en minskning med som mest fem elever per lågstadieklass. Enligt en Sifoundersökning är också mindre klasser den åtgärd som svenska folket tycker är viktigast för att förbättra skolan. Men alla är inte ense om det. OECD:s expert Andreas Sleicher presenterade nyligen en analys där han förkunnade att högre lärarlöner, vidareutbildning och karriärmöjligheter för lärare är viktigare än mindre klasser.

– Vår utgångspunkt är att barn och unga fortsatt lär sig för lite. Vi har lärt oss att väldigt mycket handlar om att få bättre resultat i lågstadiet. Då tror vi att det är viktigt att det är lugnare omkring som elev, att man har mer tid med läraren, säger Fredrik Reinfeldt.