Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, tidigare ordförande för EBA. Foto: Göteborgs universitet/Pixabay.

Nyligen bytte regeringen ut halva kommittén i Expertgruppen för biståndsanalys EBA. Fem ledamöter fick inte förlängt uppdrag, trots att de stod till förfogande, eftersom regeringen ville ha en kommitté som ”bättre speglade dess prioriteringar”. 

– Jag kunde inte frigöra mig från tanken att det fanns en vilja till ökad politisk styrning, säger tidigare ordförande för EBA.

EBA, Expertgruppen för biståndsanalys, är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar Sveriges internationella bistånd. Expertgruppen har funnits sedan 2013 och i kommittén sitter ledamöter med kompetenser från olika biståndsområden som utveckling, hållbarhet, hälsa och klimat. 

I november förra året gick sex ledamöters förordnanden ut, däribland ordförandens. Förutom en ledamot hade samtliga meddelat att de stod till förfogande och ville sitta en mandatperiod till. Det är regeringen som förlänger eller utnämner nya förordnanden, efter dialog med kommittén, och vanligtvis brukar processen gå snabbt så att kommittén kan fortsätta sitt arbete. Men den här gången drog det rejält ut på tiden.

– Vi väntade oss att beslutet skulle vara fattat åtminstone i november. Absolut senast före juluppehållet. Men det kom inget och förklaringen vi fick då var framför allt tidspress och att regeringen hade mycket att göra, säger Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, som satt som ordförande i EBA i sex år.

Att regeringens besked dröjde innebar att EBA rent funktionellt inte kunde arbeta och fatta beslut under tiden. Kommittén hade ett inplanerat möte i februari och ingen visste vilka som skulle delta eller vem som skulle vara ordförande, berättar Helena Lindholm.

En kommitté som matchar regeringens prioriteringar

I mitten på januari, över en månad efter att förordnandena hade löpt ut, blev Helena Lindholm uppringd av statssekreteraren Diana Janse på utrikesdepartementet (UD), som meddelade att ingen av ledamöternas förordnande skulle förlängas. Regeringen ville ha en kommitté som bättre speglade dess prioriteringar och Helena Lindholm fick, för kontinuitetens skull, ett års förlängt förordnande i stället för tre år. Om detta har tidningen OmVärlden tidigare rapporterat.

– Jag sa inte nej på en gång utan funderade över det några dagar, innan jag fann att det inte var möjligt för mig att gå vidare i processen. Att det var så försenat brast i respekt för de samtliga ledamöterna och jag kunde inte frigöra mig från tanken att det fanns en vilja till ökad politisk styrning, säger Helena Lindholm.

Hon menar att regeringens policies och strategier alltid är viktiga för EBA, men hon tolkar statssekreterarens sätt att formulera beslutet som att regeringen inte var nöjd med sammansättningen. Något annat hon fann märkligt var att statssekreteraren uttryckte att det var flera som skulle tycka till om personerna som ska sitta i kommittén. Vanligtvis är det bara upp till ministern att besluta om det, framhåller Helena Lindholm. 

– Eftersom EBA är en kunskapsproducerande verksamhet har vi alltid haft en kommitté med kompetens i biståndsfrågor, både vad gäller forskning och praktik. För EBA är det viktigt med dialog med UD då uppdraget är att sträva efter att förbättra utvecklingsbiståndet genom kunskapsunderlag. Samtidigt är en viktig princip att EBA är oberoende, det står i direktivet, säger Helena Lindholm.

Rysslandsexpert ny ordförande

Johan Schaar, tidigare vice ordförande i EBA, var en av de övriga som inte fick förlängt förtroende. Han berättar att det enda besked han fick från regeringen var ett kort brev från biståndsminister Johan Forssell (M) om att Schaar nu lämnar sitt uppdrag och att regeringen tackar honom för sin tid.

Johan Schaar tycker att det är tydligt att man med den nya ordföranden, Torbjörn Becker, har valt en ny profil. Torbjörn Becker är chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, och är engagerad i frågor om Ryssland och Ukraina.

– I hela den biståndspolitiska debatten har man gjort det tydligt att man vill prioritera närområdet, särskilt Ukraina. Samtidigt har man har skurit ganska rejält i biståndet till en rad andra länder. Det verkar som att övriga världen får stå tillbaka, säger Johan Schaar.

Kan du se att ni som satt i styrelsen på något sätt utgjorde ett hinder för regeringens prioriteringar?

– Inte alls som jag har sett det. Vi har inte fått någon kritik som skulle innebära att EBA får en ny sammansättning. Tvärtom, vi producerade regelbundet utvärderingar som har hållit hög kvalitet. De har betraktats som sakligt underlag som politiker från olika partier kunnat använda, säger Johan Schaar.

”En dramatisk förändring”

Han framhäver att EBA är en arbetande expertkommitté som har ett nära och förtroendefullt arbete med kanslitet och tjänstemännen där. Att byta ut halva kommittén innebär enligt honom en väldigt dramatisk förändring.

Förutom att regeringen bytt ut halva kommittén har den dessutom bantat den med två ledamöter, från tio till åtta.

Både Johan Schaar och Helena Lindholm drar paralleller till att regeringen nyligen plötsligt halverat universitetsstyrelsernas mandatperiod, och att den vill få in säkerhetspolitisk kompetens i dem. Helena Lindholm sitter även i Mittuniversitets styrelse och tycker att även det beslutet är väldigt märkligt. 

– Min analys är att det förefaller som att regeringen diskuterar de här ärendena i de samordningskanslier som inrättats genom Tidöavtalet, och att SD de facto har ett inflytande över tillsättningsprocesserna. Såväl som i EBA som i universitetens styrelser, säger Helena Lindholm.

SD har tidigare uppgett till Dagens Arena att de inte har varit inblandade i beslutet om att förkorta universitetsstyrelsernas mandatperiod. 

Dagens Arena har sökt statssekreterare Diana Janse men har ännu inte fått något svar.