Hur många av regeringens ministrar kan du namnet på? I helgen kom en undersökning från opinionsinstitutet Novus som visade att flera av regeringens ministrar är okända för svenska folket. Vi på Dagens Arena vill testa om det samma gäller för våra läsare. Så grabba penna och papper. Svaren kommer längst ner i artikeln.

1. Hur många ministrar har vi i regeringen? (Exklusive statsministern)

1. 22

x. 24

2. 23

2. I torsdags fick Sverige en ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister, vad heter hon?

1. Åsa Regnér

x. Helene Hellmark Knutsson

2. Lena Hallengren

3. Vad heter den tidigare barn-, äldre- och jämställdhetsministern som nu går till FN? 

Svar:____________________

4. Ibrahim Baylan är Sveriges energiminister, men vilken ytterligare ministerpost innehar han? 

1. Biträdande miljöminister

x. Samordningsminister

2. Vice statsminister

5. Vad heter Sveriges finansminister? 

Svar: ______________________

6.  Vilka ministerposter ingår under Finansdepartementet?

1. Finansminister, Arbetsmarknads- och etablerings­minister, Finansmarknads- och konsument­minister

x. Finansminister, civilminister, Finansmarknads- och konsument­minister

2. Finansminister, civilminister, Justitie- och inrikes­minister

7. Vilken minister har ansvar för tiggerifrågan?

1. Annika Strandhäll

x. Lena Hallengren

2. Heléne Fritzon

8. Vilket departement tillhör statsministern? 

Svar: ______________

9. helene-fritzon_1 Vad heter den här kvinnan? 

svar: ____________

10. Vilken ministerpost har hon?

1. Social­minister

x. Justitieminister

2. Migrations­minister och biträdande justitie­minister

11. Hur många ministrar med fokus på skola och utbildning sitter i regeringen? 

Svar: _______

12. Vad heter de? 

Svar: ______________________________________________________

13. Vem är Sveriges justitieminister? 

1. Ann Linde

x. Margot Wallström

2. Morgan Johansson

14. Vem är Sveriges Närings- och innovations­minister? 

Svar: _______________

15. Vilken ministerpost innehar Karolina Skog? 

Svar: _______________

16. Vilket departement ingår Thomas Eneroth och Sven-Erik Bucht i? 

1. Statsrådsberedningen

x. Näringsdepartementet

2. Arbetsmarknadsdepartementet

17. Vad heter Sveriges försvarsminister? 

Svar: ____________________

18. Vilka två områden är Alice Bah Kuhnke minister för? 

Svar: ____________________

19. Per Bolund är Finansmarknads- och konsument­minister, men han innehar också en annan post, vilken? 

1. Biträdande justitie­minister

x. Biträdande civilminister

2. Biträdande finansminister

20. Vem är Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete? 

1. Isabella Lövin

x. Margot Wallström

2. Anders Ygeman

21. Hur många departement finns det? 

Svar: _______

Bonusfråga: Vilka är de?

Svar:

 

 

 

Facit: Fråga 1: 1, Fråga 2: 2, Fråga 3: Åsa Regnér, Fråga 4: x, Fråga 5: Magdalena Andersson, Fråga 6: x, Fråga 7: x, Fråga 8: Statsrådsberedningen, Fråga 9: Heléne Fritzon, Fråga 10: 2 Fråga 11: 3, Fråga 12: Gustav Fridolin, Anna Ekström, Helene Hellmark Knutsson, Fråga 13: 2, Fråga 14: Mikael Damberg, Fråga 15: Miljöminister, Fråga 16: x, Fråga 17: Peter Hultqvist, Fråga 18: Kultur och demokrati, Fråga 19: 2, Fråga 20: 1, Fråga 21: 11, Bonusfråga: Statsrådsberedningen, Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet.