På tio år har kommunernas inköp av välfärdstjänster mer än fördubblats till 83 miljarder kronor. Mest privatiserade är de borgerligt styrda Stockholmskommunerna Täby och Norrtälje.

Svensk välfärd utförs i allt större utsträckning av privata aktörer i stället för av kommunen. Förra året köpte landets kommuner tjänster inom vård, skola och omsorg för sammanlagt 83 miljarder. Det är en ökning med fyra miljarder sedan året innan – och mer än en fördubbling jämfört med för tio år sedan, enligt en genomgång som Dagens Nyheter har gjort.

Sverige sticker ut på den globala välfärdsmarknaden genom att 90 procent av välfärdsföretagen är vinstdrivande, säger Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, till Dagens Nyheter.
– I USA till exempel har de icke vinstdrivande en mycket större andel än i Sverige. Vad gäller skolor och universitet så dominerar de.

Privatiserade välfärdstjänster är vanligast i storstadskommuner med borgerlig majoritet. I två av dem, Norrtälje och Täby i Stockholms län, är den kommunala servicen numera liten. I Täby har all hemtjänst upphandlats och av drygt 80 förskolor är bara två stycken kommunala.
– När man aktivt driver på för att knoppa av och privatisera, för att man har en dogmatisk övertygelse om att privat alltid är bättre än kommunalt, blir det ett problem, säger Conny Fogelström, (S), oppositionsråd i Täby, som är kritisk till privatiseringarna, till DN.

Fogelström anser att kommunerna behöver ha verksamhet i egen regi.
– Har man ingen egen förskola, äldreboende och skola så har man ingen uppfattning om vad som är en rimlig kostnad. Det finns en risk att det ska bli billigare och billigare och det kan få konsekvenser på kvaliteten, säger han till DN.