Da Vinci/Fiumicino. Carl Fredrickson/Flickr.
Da Vinci/Fiumicino. Carl Fredrickson/Flickr.

På måndag inleds en två veckor lång polisinsats mot papperslösa i hela Europa. Syftet är att “gripa irreguljära migranter”.

Organisationen Statewatch rapporterar om en gemensam polisiär EU-operation med syfte att “gripa irreguljära migranter och samla relevant information i underrättelse- och undersökningssyfte”. Insatsen börjar på måndag den 13 oktober och pågår i två veckor.

Samtliga medlemsstater och Schengen-anslutna länder inbjöds att delta i operationen i somras av EU:s ordförandeland Italien. I dagsläget är det okänt vilka medlemsländer som har valt att delta, men i tidigare insatser har majoriteten av medlemsländerna samt Norge och Schweiz deltagit.

Sedan 2001 har EU:s medlemsstater haft i uppdrag av EU att göra inre utlänningskontroller. I Sverige bestämdes 2007 att inre utlänningskontroller skulle ingå i polisarbetet och 2009 växte Reva-projektet fram i syfte att få Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården att hitta arbetssätt för att öka antalet verkställningar.

Reva kritiserades kraftigt 2013 då det uppmärksammades att gränspolisen i Stockholm utförde inre utlänningskontroller i tunnelbanan utifrån etniska profileringar. Kritiken medförde att gränspolisen avbröt kontrollerna i tunnelbanan, men den fortsatte på andra allmänna platser.

Dagens Arena har i en tidigare artikel kunnat visa att gränspolisen på Arlanda flygplats använt sig av rasprofilering vid kontrollerna.

– Som regel saknar de poliser som utför gate-kontroller underrättelseinformation, tips eller annan typ av information angående passagerarna som anländer. Det medför att poliserna måste profilera passagerarna utifrån etniskt utseende, språkkunskaper samt namn, berättade polisinspektör Sasa Ristic för Dagens Arena.

Enligt Statewatch kommer den kommande insatsens fokus att ligga på bevakning av tågstationer, motorvägar, vägar och flygplatser.