Järnväg. Foto: flickr.com/Mikael Tigerström
Järnväg. Foto: flickr.com/Mikael Tigerström

Regeringens järnvägsutredare totalsågar Trafikverket. De har varken koll på anläggningen eller kunskap om vart pengarna för underhållet tar vägen. Myndigheten skulle inte klara av ett förstatligande.

Regeringens järnvägsutredare Gunnar Alexandersson presenterade i dag ett delbetänkande om järnvägsunderhållet för infrastrukturminister Anna Johansson. Betänkandet riktar kraftig kritik mot Trafikverket som har det övergripande ansvaret. Utredaren konstaterar att Trafikverket saknar kunskap om hur järnvägen mår och vilka behov som finns.

– Kunskap om anläggningen är den mest centrala delen i ett fungerande system för planering och utförande av underhåll. Trafikverket har i dag inget tillförlitligt system för att skapa sig en aggregerad bild över tillståndet i anläggningen, säger utredaren Gunnar Alexandersson.

Trafikverket saknar både systemstöd, metoder, arbetssätt och egen personal för att kunna genomföra de nödvändiga underhållsbesiktningar som krävs för att få kunskap om anläggningen, enligt utredaren.

– Insikt om bristerna har funnits länge och det görs i dag betydande insatser för att komma tillrätta med det. Men det kommer dröja minst till 2018 innan det nya informationssystemet är på plats, säger han.

Därtill saknar Trafikverket kunskap om effekter av det underhåll man faktiskt utför. Man vet inte heller exakt vad man får för de pengar man betalar ut till entreprenörerna.

– Vilka effekter genomförda åtgärder får är svårbedömda eftersom Trafikverket inte samlar in den informationen på ett tillförlitligt och systematiskt sätt. Det finns också brister i leveranskontrollen av entreprenörernas arbete, man vet inte alltid att man får det man betalar för, säger utredaren.

Orsaken till problemen kan dels spåras till en lång rad år av minskade anslag till järnvägsunderhållet under 1990-talet, i kombination med kraftigt ökad trafik. Men problemen visar även tecken på brister i myndighetens ledning. Enligt utredaren har ledningen haft stort fokus på att uppnå de transportpolitiska målen vilket riskerat att nedprioritera kärnverksamheten: Förvaltningen av anläggningen.

– En av de allvarliga bristerna är att man inte byggt upp ett system för att få information om hur anläggningen mår. De bristerna har ju funnits länge och det är egentligen svårt att förklara varför man inte har tagit tag i det tidigare, säger han.

I det här läget avråder utredaren regeringen att förstatliga järnvägsunderhållet, vilket var ett vallöfte från Socialdemokraterna.

– Om man tittar på Trafikverket i dag så har de ett väldigt stort arbete att göra för att komma tillrätta med de brister som jag pekat på. Det finns ingenting som talar för att om man samtidigt skulle göra en stor organisationsförändring och ta in underhållet i egen regi att det skulle bidra till att man kommer tillrätta med de här problemen. Det skulle snarare skapa andra problem, säger han.

Men i ett längre perspektiv tycker utredaren fortfarande att förstatligande kan vara ett alternativ.

– I ett längre perspektiv, när man har byggt upp den här nödvändiga kunskapen om anläggningen, så är det möjligt att man utifrån ett effektivitetsperspektiv finner att det är mer effektivt att utföra det här i egen regi. Då bör man kunna ta det i beaktande, säger Gunnar Alexandersson.

Är slutsatsen kort och gott att det inte går att förstatliga underhållet eftersom Trafikverket inte skulle klara av det?

– Ja kort och gott skulle jag nog säga att så är läget enligt min bedömning, säger han.

Infrastrukturminister Anna Johansson vill inte kommentera vad som nu händer med regeringens planer på ett förstatligande.

– Vi tar emot den här utredningen i dag. En del är nog ganska väntat en del är nog lite överraskande. Vi behöver själva läsa igenom och analysera materialet men vi behöver också lyssna in vad andra intressenter drar för slutsatser, säger hon.

Vad var överraskande?

– Delar av nulägesbeskrivningen som gör att man ganska snabbt behöver vidta åtgärder, säger hon men vill inte precisera närmare exakt vilka delar av nulägesbeskrivningen.

Betänkandet kommer nu att skickas ut på remiss. Anna Johansson räknar med att regeringen kring årsskiftet 2015/2016 kan ha ett konkret förslag att ta ställning till.