Stefan Löfven

Nyhet Framtidens arbetsmarknad måste handla om arbetares rättigheter, och inte om globala företagsjättars skattelättnader. Att investera i bra jobb och sociala skyddsnät är något alla tjänar på och bör inte ses som kostnader. Det menar ILOs globala kommission där bland andra Stefan Löfven suttit med.

International Labour Organization (ILO) satte 2017 ihop en global kommission för att ta fram riktlinjer för framtidens arbetsmarknad. Ledd av bland annat Stefan Löfven satte kommissionen ihop rapporten Work for a brighter future som pekar på att arbetares rättigheter och sociala skyddsnät måste stärkas, och globala jättar bidrar inte tillräckligt till välfärden.

– Om inte arbetsmarknaden globalt ändrar riktning kommer ojämlikheten, diskrimineringen och löneklyftorna bara öka, inledde Stefan Löfven när rapporten presenterades.

Enligt rapporten måste 344 miljoner jobb skapas fram till 2030, och på det 190 miljoner jobb som behövs för att få bukt med den redan existerande arbetslösheten. Samtidigt vill man ge arbetare mer rättigheter och höja deras status.

– Vi går i sömnen mot vår undergång, sa Philip Jennings, före detta generalsekreterare för det internationella servicefacket UNI, och fortsatte,

– Rapporten vi gjort är vågad. Vi vill ändra om synsättet på arbetsmarknaden, ändra agenda. Den ska bli människocentrerad, inte finanscentrerad. Arbete är ingen råvara som kan slussas runt. För att få bort råvaru-tänket måste man ge arbetare rättigheter och skyddsnät.

“Vi går i sömnen mot vår undergång”

En av aspekterna i rapporten är rätten till arbete. Alla arbetare, oavsett kontrakt och position, ska ha samma rättigheter till arbetsskydd. Arbetsskyddet innebär lön man kan leva på, maxtid i arbetstimmar, och ett ”skydd” mot sjukdomar och skador som förekommer på arbetsplatsen. De vill även införa en arbetsgaranti som innebär dels att alla ska ha rätt att löneförhandla, men också att ingen ska kunna tvingas till arbete, ingen ska diskrimineras, och inget barnarbete får förekomma.

Vi har hittat en win-win-win lösning. Vi måste göra marknaden människocentrerad, och ge arbetare förutsättningar att lyfta. Vi måste stärka det sociala skyddsnätet, höja kvinnor på arbetsmarknaden, och stärka kollektivet. Alla skulle tjäna på det. Vi möter många svårigheter; flyktingvågor, klimathot och automatisering. Men dessa saker ger också nya möjligheter. Man måste investera i bra och värdiga jobb, och lyssna på arbetarna, fortsatte Löfven.

Rekommendationerna som rapporten ger handlar mycket om att se möjligheter.

– Om löneskillnaderna mellan kvinnor och män försvann i hela EU skulle BNP öka med 12%. Det är pengar som vi kan distribuera tillbaka in i samhället igen, sa Löfven.

Kommissionen bestod av 25 personer från olika länder och olika håll från arbetsmarknaden. Kristin Skogen Lund, koncernchef för Schibsted och tidigare chef för Næringslivets Hovedorganisasjon, har suttit i kommissionen.

– Företagen vill vara en del av lösningen, inte problemen. Att ge utbildning och anställning ses som kostnader, men koldioxidutsläpp ses som vinst är väldigt paradoxalt. Spelplanen för företagen måste vara jämn. Det kan inte vara så att enorma företag får skattelättnader och lokala företag får bära hela välfärden på sina axlar, sa Skogen Lund.

Sillicon Valley, området i Kalifornien där de största data-giganterna sitter, fick mycket kritik från både Philip Jennings och Skogen Lund.

– De sitter där borta och betalar ingen skatt, samtidigt som de har all vår data. Ändå jobbar deras anställda under dåliga villkor. Denna rapport borde nå Facebook och Google så att de lär sig om arbetares rättigheter.

Kristin Skogen Lund riktade både kritik och hyllning till Google.

– De har etablerat sig och blivit störst. Där får man bara gratulera. Vinnaren tar allt som det heter, men med den makten kommer mycket ansvar. Tjänsten sägs vara gratis, men vi betalar med vår värdefulla data.

Rapporten kommer behandlas i ILO och den riktar sig till alla företag och fackföreningar runt om i världen.

– Alla människor strävar efter ett så bra liv som möjligt. Vi måste alla hjälpas åt; politiker, arbetare, företag, och fackföreningar. Vi är bara människor, avslutar Stefan Löfven.