Bild: Flickr/Alex Proimos. Charlotta Mellander, pressbild

Vård De som drabbas av den allvarligaste formen av stroke kan klara sig utan framtida funktionsnedsättningar – om de får specialistvård inom fem timmar. Men det finns inte tillräckligt med ambulanshelikoptrar för att alla ska få samma vård. »Det här är kärnan i problematiken mellan stad och land« säger forskaren Charlotta Mellander. 

Idag rapporterar  Sveriges Radio att bristen på ambulanshelikoptrar gör att vissa strokepatienter inte får specialistvård tillräckligt snabbt och därmed också riskerar att få långtgående funktionsnedsättningar.

Den avancerade vården – trombektomi, som innebär att en specialistutbildad läkare går in mekaniskt i kärlet i hjärnan och drar ut blodproppen, utförs nästan bara vid universitetssjukhusen i Stockholm, Lund och Göteborg. Under måndagen gick Socialstyrelsen ut med att alla som är i behov av trombektomi, ska få det.

Men enligt Sveriges Radio är sannolikheten att få vård i tid tio gånger större för de som bor i närheten av sjukhusen, än för de som inte gör det. Och bristen på vård kan få långtgående konsekvenser.

– Skillnaden kan ju vara huruvida man behöver vistas resten av sitt liv i ett särskilt kommunalt boende eller om man kan bo kvar hemma utan någon hjälp över huvud taget, säger Lars Rosengren, ordförande för Nationella programrådet för stroke, till Sveriges radio.

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi på Jönköpings Internationella Handelshögskola och forskar om urbanisering. Hon säger att dagens ojämlika vård också är en reflektion av hur folk har flyttat.

– Det är fler människor som behöver den här vården i städer än de som bor på landsbygden. Men det betyder ju inte att de som bor på landsbygden i mindre grad behöver den när det verkligen är akut.

Hon beskriver den ojämlika vården som ett politiskt dilemma som sätter fingret på problematiken mellan stad och land.

– Eftersom allt det här ska finansieras med skattemedel och då finns det de som säger att det är mer rättvist att stoppa in det där flest människor bor och det är det ju ur ett perspektiv. Medan andra säger att det är moraliskt fel att de här områdena inte får någonting över, trots att man ofta betalar mer i kommunskatt och ändå får mindre tillbaka.

– Problemet är att det helt enkelt inte finns pengar till allt och det är ju där som politiken kommer in. Politiken behöver ge tydliga besked om vad man kan förvänta sig om man inte bor i en stad. Men istället pratar man mycket om att hela landsbygden ska leva och att landsbygden är viktig, men det är ju väldigt lite hjälp när man blir sjuk. Så jag tror att man skulle behöva mycket tydligare direktiv av vad du kan förvänta dig när du bor utanför en stad.