Foto: Lisbon Council/Flickr

Det största problemet för svensk skola är ökad ojämlikhet och för låg status för läraryrket. Det menar OECD i en ny rapport.

I dag presenterade OECD en stor granskning av den svenska skolan. Granskningen har genomförts på grund av svenska elevers fallande resultat i de årliga PISA-mätningarna. Andreas Schleicher, direktör för OECD:s utbildningsdirektorat, inledde pressträffen med att säga att de sjunkande svenska skolresultaten har varit en besvikelse för honom:

Sveriges skolsystem har förlorat sin själ. Sverige har tidigare varit en förebild, men vi har sett en stadig nedgång som inte kan skyllas på bristande resurser, sa han.

Granskningen, Improving schools in Sweden: an OECD perspective, visar att de svenska PISA-resultat har sjunkit delvis på grund av att andelen högpresterande elever har blivit färre.

OECD vill se flera åtgärder i svensk skola. Det viktigaste handlar om öka jämlikheten. Enligt OECD saknas det inte resurser, men pengarna måste fördelas smartare och mer rättvist. Det viktiga är att utjämna sociala skillnader.

Enligt OECD måste Sverige ge missgynnade elever bättre stöd, till exempel genom större fokus på att förbättra språkkunskaper hos invandrade elever och även hos deras föräldrar. På så sätt förbättras även föräldrarnas möjligheter att aktivt välja skola.

Missgynnade familjer måste också få bättre tillgång till information om olika skolor och utbildningsvägar om dessa elever ska ha samma valmöjlighet som andra. Bättre lärare bör också rekryteras de sämre skolorna.

Den andra viktiga punkten är, enligt Andreas Schleicher, att läraryrket har alldeles för låg status i Sverige. Enligt OECD måste status höjas och utbildningen få mer kvalificerade sökande.

Enligt OECD är högre lön inte det enda sättet att höja statusen. Det handlar även om att lärarna bör samarbeta på olika sätt. Till exempel genom att besöka varandras klasser och göra aktiviteter med andra klasser. Även större karriärmöjligheter behövs.

– Skolsystemet kan aldrig vara bättre än de som lär ut, sade Andreas Schleicher.