Unga kvinnor jobbar obekväma arbetstider i störst utsträckning, visar en ny rapport från Statistiska Centralbyrån. Foto: Pixabay

ARBETSTID Allt färre jobbar obekväma arbetstider. Men två av tre unga kvinnor arbetade helt eller delvis utanför dagtid på vardagar förra året, visar en ny rapport från Statistiska Centralbyrån.

Yngre och lågutbildade hör till de som i störst utsträckning jobbar obekväm arbetstid. Men främst är det unga kvinnor i åldrarna 15 till 24 år som jobbar andra tider än vanligt vardagsjobb mellan klockan 06 och 18 – alltså skift, helg, kväll eller natt. Det visar Statistiska Centralbyråns rapport Arbetstidens förläggning 2008-2018.

61,7 procent av svenska arbetskraften jobbade vanlig dagtid och 38,3 procent obekväm arbetstid under 2008. 2018 hade andelen som jobbade obekväm arbetstid minskat till 35,5 procent – och resterande 64,5 procent hade vanligt dagtidsarbete. De flesta som jobbade obekväm arbetstid förra året var kvinnor, 42 procent jämfört med 39 procent män. Statistiken visar att kvinnor jobbar mer obekväm arbetstid än män hela den granskade perioden.

Lågutbildade jobbade utanför vanlig dagtid i större utsträckning än högutbildade och varannan tidsbegränsat anställd arbetade obekväma tider.

Anställda inom jordbruk, skog och fiske respektive hotell och restaurang samt vård och omsorg hade mest obekväm arbetstid, medan det var minst vanligt bland sysselsatta inom bygg och utbildning.