“Järnvägssatsningar skapar jobb, underlättar arbetspendling och är viktigt för framtiden”, sa Stefan Löfven under dagens presskonferens där Socialdemokraterna presenterade en 27-miljarderssatsning på järnvägen.

– Investeringar i järnvägen är en väldigt viktig del för framtiden. Det skapar snabbt jobb och ökar förutsättningar för arbetspendling och godstransporter, sa Stefan Löfven på en pressträff om infrastrukturinvesteringar under förmiddagen.

27 miljarder kronor vill partiet investera i svensk järnväg. En ny höghastighetsbana mellan Malmö/Lund- Norra Skåne, fyrspår mellan Stockholm och Uppsala och en ny etapp av Norrbotniabanan är tre av nio prioriterade järnvägssatsningarna.

Utöver de 27 miljarderna tillkommer 5 miljarder i vägunderhåll och 10 miljarder i järnvägsunderhåll under perioden 2014 till 2025. Stefan Löfven menar att Socialdemokraternas investeringar är mer konkreta än sittande regerings.

– Vi har konkreta investeringar, det finns det inte riktigt på andra sidan. Man pratar om 2025 och skisser, vi har finansieringen i närtid, sa Löfven.