Thomas Selig

Kommunaliseringen av skolan på 1990-talet var ett misslyckande, menar Leif Lewin, professor i statsvetenskap, som på regeringens uppdrag utrett reformens effekter. “Skulden är delad mellan båda blocken”, säger han. 

De sjunkande skolresultaten och den stora lärarbristen har fått utbildningsminister Jan Björklund (FP) att tillsätta en utredning om kommunaliseringen av skolan som genomfördes 1991. På måndagen överlämnade utredaren Leif Lewin sitt betänkande, “Staten får inte abdikera“, till regeringen. I den menar han att skolreformen har påverkat elevernas resultat negativt, utbildningens likvärdighet har försämrats och lärarna har fått en försämrad löneutveckling – samtidigt som deras arbetsbörda har ökat.

– Kommunaliseringen gick för snabbt. Många små kommuner blev alldeles överrumplade när de fick det nya ansvaret, säger Leif Lewin på presskonferensen för rapporten på måndagen.

Beslutet att göra kommunerna till huvudman för skolan var ett riksdagsbeslut fattat av Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet. Samma år som reformen drevs igenom blev det regeringsskifte i Sverige. Under Carl Bildts ledning försvann de styrmedel som Socialdemokraterna föreslagit att staten skulle behålla för att säkerställa likvärdigheten i skolan. Hade kommunerna fått mer stöd från början kunde utfallet ha blivit annorlunda, konstaterar Leif Lewin i rapporten.

– Skulden är delad mellan båda politiska blocken, säger han i samband med måndagens presskonferens.

I dag är Folkpartiet det enda parti i riksdagen som driver frågan om ett återförstatligande av skolan. Jan Björklund har också fått mycket kritik för hur skolresultaten har sjunkit drastiskt under hans snart åtta år som utbildningsminister. Den senaste PISA-rapporten som kom i höstas visar hur kunskaperna bland landets 15-åringar har sjunkit snabbast i OECD mellan åren 2009-2012.

Men Leif Lewin menar att Björklund inte kan avkrävas ansvar för en skola som “lämnats vind för våg” de senaste 20 åren. På DN Debatt i dag skriver han att den nya skollagen och den nya läroplanen som alliansregeringen har drivit igenom inte kan ha påverkat de elever som besvarat Pisa-undersökningens frågor.

“Att säga att skolans kris är ”Björklunds fel” är, som var och en förstår, därför ingenting annat än populism”, skriver han i debattartikeln.

Men Leif Lewins betänkande har redan på förhand fått kritik från oppositionen. Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson, Ibrahim Baylan, har kallat den för “en beställningsrapport” från regeringens sida.

– Det tycker jag är ett ganska oförskämt påstående. Jag har genomfört utredningen efter eget förstånd och efter bästa förmåga, säger Leif Lewin om Baylans kommentar.