Bild: regeringen.se
Bild: regeringen.se

Cecilia Falhberg, före detta förbundsordförande för Unionen, får i uppdrag att utreda den breda arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens roll. 

I januari i fjol meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regeringen skulle lägga ner översynen av Arbetsförmedlingen som den borgerliga regeringen tillsatt.

– Flera av uppdragen som utredningen hade krävs det ingen statlig utredning för, utan där kan vi agera direkt. Det gäller till exempel hur man kan samarbeta med kommunerna. Där har vi ändrat i regleringsbrevet till myndigheten, sa Ylva Johansson till Dagens Nyheter.

Efter två tillkännagivanden och hård press från oppositionen tvingades arbetsmarknadsministern i september backa från sitt beslut. Och i dag presenterade Ylva Johansson utredaren Cecilia Fahlberg, tidigare förbundsordförande, Unionen.

Hon ska analysera hur statens åtagande och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för att så effektivt som möjligt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. I jämförelse med alliansregeringens översyn är direktiven för den nya utredningen bredare.

Exempelvis finns ingen konkret skrivning om att ta fram förslag på hur Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas. Däremot ska utredaren se över huruvida Arbetsförmedlingen har ett ändamålsenligt uppdrag och hur användningen av olika typer av externa leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken kan bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Utredningen är inte ett sätt att skjuta på Arbetsförmedlingens akuta utmaningar som att förbättra förtroendet och bli bättre på att matcha, enligt Ylva Johansson.

– Arbetsförmedlingen ska göra sitt jobb utan utredningar, sa Ylva Johansson under presskonferensen.

Utredaren Cecilia Fahlberg ska också se över den breda arbetsmarknadspolitikens åtagande. Förslagen ska presenteras i januari 2019.