Kostnaden för att bygga Förbifart Stockholm kommer att landa på dryga 45 miljarder kronor – 17 miljarder högre än vad som ursprungligen sagts. 

Notan för Förbifart Stockholm är 17 miljarder högre än vad som tidigare har angetts, rapporterar Dagens Nyheter. 2009 gick Trafikverket ut med att Förbifart Stockholm beräknades kosta 27,6 miljarder kronor – liksom att någon fördyring av projektet inte kunde förutses.

När Miljöpartiet nu har låtit riksdagens utredningstjänst räkna på den ränta Trafikverket kommer att få betala visar det sig att notan i stället hamnar på 44,7 miljarder kronor. Förbifarten ska nämligen finansieras genom trängselavgiften – men det kommer ta 30–40 år innan tillräckligt mycket avgifter för att täcka projektet har kommit in. I stället har Trafikverket tvingats låna miljarderna.

Redan innan Förbifart Stockholm står klar har Trafikverket kommit fram till att förbifarten kommer att vara överbelastad inom tio till femton år efter invigningen. Forskare har också konstaterat att förbifarten ger en ökad miljöpåverkan och inte leder mot en hållbar transportförsörjning.