Bild: Stockholms universitet
Bild: Stockholms universitet

Annelie Nordström är en fantastisk tillgång för Fi, anser statsvetarprofessorn Maud Eduards. »Det är betydande att en så profilerad person visar att S och facket inte klarar av att hantera de lågavlönade kvinnornas perspektiv.«

Reaktionerna på att den före detta Kommunalordföranden Annelie Nordström byter parti från Socialdemokraterna till Feministiskt initiativ har varit blandade. Inte överraskande, skrev Politism. »Passar bra att hitta en ny plattform som spokesperson i Fi för det egna JAGET. Tragiskt…«, attackerade Livs ordförande Hans-Olof Nilsson på Facebook. Medan statsvetaren Sofie Blombäck poängterade att Nordström ger partiet legitimitet och trovärdighet.

Det tror också Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, som även skrivit boken Feminism som partipolitik. Enligt henne finns det utrymme på den politiska arenan för Fi att bredda sig – det kanske inte är oerhört många väljare som aktivt letar efter ett nytt parti, men däremot är många missnöjda med dagens läge.

– Stora delar av de yrkesarbetande och lågavlönade kvinnorna känner inte att deras intressen blir tillvaratagna. Det är betydande att en så profilerad person som Annelie Nordström visar att S och facket inte klarar av att hantera deras perspektiv. Det gör rekryteringen fantastiskt bra för Fi, säger hon.

Även om Feministiskt initiativ har konkreta politiska förslag med tydligt klassperspektiv, exempelvis pensionerna, har partiet anklagats för att fokusera alltför mycket på identitetspolitik. Och utöver att bidra med trovärdighet, facklig kompetens och nya arbetsformer tror Maud Eduards att Annelie Nordström kan göra en insats för att stärka partiets position på höger-vänsterskalan.

– Det vore bra för Fi att koppla identitetsfrågorna tydligare till fördelning. Även om partiet har konkreta förslag på områden med identitetspolitisk koppling, som mer resurser till att bekämpa diskriminering, kan Nordström tillföra tyngd och legitimitet.

Men det finns också ett flertal frågor där Fi och Annelie Nordström länge stått sida vid sida. Med Nordström vid rodret har Kommunal drivit linjen att ge Medlingsinstitutet ett jämställdhetsuppdrag, Hon har också ifrågasatt märket som sätter nivån för LO-förbundens lönekrav.

Det är för sent att göra Nordström till Schymans partiledarkamrat på kongressen i mars. Däremot sitter hon gärna i riksdagen efter valet om Fi lyckas nå över spärren. Att Schyman får en parhäst i form av en annan kompetent kvinna med pondus ser Maud Eduards som positivt, även om Fi redan är fullt med dugande krafter.

– Att det är två kvinnor är en fin signal, det är en tilltalande idé. Schyman har varit så tung inom partiet och Nordström kompletterar henne, de har helt olika profiler, säger Maud Eduards.

Men även om Nordström kan tillföra partiet mycket är hon ärrad efter Kommunalskandalen.

– Jag tror dock att många kvinnor inser att det mest handlar om trötta gamla patriarkala strukturer som ho inte förmådde ta itu med, säger Maud Eduards.