Bild: Flickr
Bild: Flickr

Minst elva EU-länder säger nej till EU-kommissionens förslag om lika lön för lika arbete. Möjligheten för Sverige att få igenom en ändring av utstationeringsdirektivet blir därmed allt mindre.

Vid midnatt i dag, onsdag, går tiden ut för EU-länderna att tycka till om EU-kommissionens förslag att ändra det så kallade utstationeringsdirektivet, som reglerar hur invånare inom EU får arbeta tillfälligt i andra EU-länder.

Enligt förslaget ska företag inte längre kunna konkurrera med lägre löner för utstationerad arbetskraft.

Hittills har parlament i elva EU-länder – mer än en tredjedel – sagt nej till förslaget, rapporterar Sveriges Radio. Det är främst länder i Öst– och Centraleuropa som är emot förslaget, men också Danmark som anser att EU inte ska lägga sig i lönefrågor.

Efter att alla svar lämnats kommer man ta ställning till om det är tillräckligt många för att stoppa lagändringen, men mycket tyder på att det blir svårt för kommissionen att få igenom det, skriver Euractiv.

Det skulle i så fall innebära ett stort bakslag för den svenska regeringen, som drivit frågan aktivt. Regeringen hoppas att EU-kommissionen står fast vid sitt förslag trots motståndet.

– Vi vill att kommissionen går vidare och driver frågan om lika lön för lika arbete precis som man har föreslagit. Vi kommer att stödja att man fortsätter med det arbetet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till SR.

Även LO vill att kommissionen behåller förslaget även om flera EU-länder röstar nej, och i stället motiverar tydligare varför det läggs fram.

– Vi förväntar oss naturligtvis att kommissionen fortsätter med den här lagstiftningsprocessen. Om kommissionen nu drar tillbaka det här förslaget då har man ju täppt till alla möjligheter att på politisk väg förändra EU-rätten, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist och EU-expert på LO, till SR.

För LO har utstationeringsdirektivet varit en stridsfråga länge. Det började när Byggnads inledde en blockad mot det lettiska byggföretaget Laval 2004 på grund av att företaget gav sina anställda lägre löner än vad de svenska byggarbetarna hade inom samma avtalsområde.

Konflikten togs ända till dåvarande EG-domstolen, som 2007 gav Laval rätt och konstaterade att fackförbund bara får kräva löner motsvarande miniminivån i centrala kollektivavtal.