Foto: SSC.

Klimatet Efter en tids protester har Svenska rymdaktiebolaget bestämt sig. Inga forskningsballonger kommer att genomföra tester ovanför Kiruna i syfte att ta fram klimatmanipulerande teknik. Att det saknas konsensus om det är lämpligt att forska inom området är ett av argumenten.

Argumenten mot solar geoengineering, eller solstrålningsmodifiering, har bland annat gått ut på att en klimatmanipulering via utsläpp av partiklar i atmosfären riskerar att leda till oönskade och katastrofala effekter.

Därför väckte det stora protester när det blev känt att en grupp Harvardforskare och Svenska Rymdaktiebolaget, SSC, planerade att använda Esrange Space Center för att genomföra förberedande tester inför en mer avancerad forskningsplan.

Bland kritikerna fanns bland annat Greenpeace Sverige och Samerådet.

Samerådets Åsa Larsson Blind, med titeln vice president, kallar beslutet om att inte skicka upp forskningsballongerna för klokt.

– Vi anser att idén om solar geoengineering går emot allt det som vi som urfolk står för. Vi ska hålla oss till naturens premisser. Att manipulera jorden ännu mer som ett svar på den globala uppvärmningen är fel väg att gå, säger hon till Dagens Arena.

Vad säger du till dem som anser att kunskap i sig inte är farligt att ta fram?

– Ja, forskningen ska vara fri och kunskap är viktigt. Men vi måste också inse att denna kunskap kan leda till en uppfattning om att det finns en plan B i klimatfrågan.

Att ta fokus från det hon kallar plan A, att minska klimatutsläppen, skulle vara kontraproduktivt, menar hon.

– En uppfattning om en plan B tar udden av behovet av klimatomställning. Det kan legitimera de stora fossila industrierna att fortsätta som förut med hänvisning till plan B. I ljuset av det är det svårt att säga att kunskapen är oskyldig och att all kunskap är bra.

Nu läggs planerna på is, vilket MIT Technology Review var först om att berätta.

I ett uttalande av Svenska rymdaktiebolaget, SSC, som lades upp på bolagets webbplats, motiverar man sitt beslut med att denna typ av forskning är kontroversiell, att det finns ”starka röster både för och emot forskning inom området”. Dessutom finns det inte några internationella överenskommelser och riktlinjer på området.

”Ingen tydlig internationell linje finns kring huruvida denna typ av forskning är lämplig. SSC har därför, efter dialoger med svenska experter och intressenter, och i samförstånd med Harvard beslutat att inte genomföra den planerade testflygningen med en ballong från Esrange i sommar”, skriver SSC i sitt uttalande.