Barbara Bergström, grundare Engelska skolan (IES), t.h: IES i Landskrona. Bilder: IES och News Öresund/Johan Wessman.

engelska skolan Engelska skolan (IES) har i flera kommuner lyckats förhandla sig till förmånliga avtal för att starta en ny skola. Men Kävlinge kommun i Skåne svänger nu och säger nej, då IES ville ha full ekonomisk kompensation för ett skolbygge.

Både Kävlinges politiska styre och Skolinspektionen sa ja till att Engelska skolan (IES) skulle etablera sig i Kävlinge kommun. Kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (M) sa i november till Dagens Arena att IES innebär en större mångfald av skolor, som är önskvärd, och att invånarna efterfrågar att gå på koncernens skolor.

Men nu har kommunen alltså svängt och säger nej till IES, rapporterar Sydsvenskan. Orsaken är att IES ville ha full kompensation från kommunan för att bygga en ny skola.

– För oss handlar det om principen. Vi valde att säga nej ur ett rättviseperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv, säger Camilla Mårtensen (L), ordförande i bildningsnämnden i Kävlinge.

Läs också: Kommuner i kö för Engelska skolan

Hon ifrågasätter också om det är lagligt att subventionera en skola framför andra, och säger att det skulle kunna komma flera andra friskolor efter IES som kräver samma ersättning.

– Det fanns ingen rim och reson i att bara ge det till Engelska skolan, då skulle vi behöva ge det även till de andra, säger Camilla Mårtensson.

Dagens Arena rapporterade under hösten om att flera kommuners förvaltningar påpekade nackdelar både för kommunens ekonomi och vad gäller elevsegregation i sina konsekvensanalyser inför en etablering av en IES-skola. Trots sådana invändningar var både kommunpolitikerna ofta positiva till en IES-etablering, och Skolinspektionen godkänner i regel ansökningar från koncernens om nyetableringar. Så var fallet i Kävlinge kommun.

Läs också: Höga krav för att avslå nya friskolor

Att kommunens förvaltning bedömde att etableringen av IES skulle kunna drabba de kommunala skolorna, genom minskat elevunderlag, var dock inget som då oroade kommunstyrelsen ordförande Pia Almström. Hon sade att de haft en liknande konkurrenssituation tidigare med en ny friskola.

– Det var värt det sist vi hade den här situationen. Då fick vi drar ned personal rätt drastiskt, men sedan dess har vi fått bättre resultat i vår kommunala skolverksamhet som nu har bra elevtillströmning, sa Pia Almström då.