Nyhet Lokala partiers nätverk har en strategi för att se till att framgångarna fortsätter. En kampanj ska få väljarna att sprida sina röster ännu mer, allt för att gynna lokalpartierna.

De senaste två valen har lokalpartierna tagit allt fler av de svenska kommunfullmäktigemandaten. De har gått från 514 platser 2010 till 575 mandat i det senaste valet. I 49 svenska kommuner är ett lokalt parti med och styr i dag.

En person som inte nöjer sig med detta är Lokala partiers nätverks ordförande Benny Engberg. Just nu utformar han och organisationen en nationell kampanj, inklusive en animerad film för sociala medier, som ska öka andelen lokalröstare än mer.

Han säger att enkelhet och frånvaro av ideologi är en del av de lokala partiernas framgångar.

– Det är svårare för folk att veta vilken ideologi partierna står för i dag. Man bryr sig dock om ekonomin och om den går ihop, och om företagen och föreningslivet fungerar bra,  säger Benny Engberg, som även är initiativtagare till Bollnäspartiet.

Den första delen av kampanjen startar i höst och den grundar sig i en analys om att många inte känner till sitt lokala parti, och att en stor grupp inte överväger att rösta på olika partier i kommun-, region- och riksdagsvalen.

– Det handlar inte om att folk är okunniga, utan att få dem att inse att de finns mycket makt i att rösta på olika partier i de olika valen.

 

Lokala partiers nätverks ordförande Benny Engberg

 

En del av satsningen ska därför fokusera på ökad röstdelning. LPN vill få fler väljare att sprida sina röster.

– Speciellt bland äldre är det nog vanligt att undra om de kan rösta olika. ”Jag som alltid röstat på detta parti”, resonerar de. Vi vill att de synar den lokala politiken mer, och då kommer nog fler fram till att de lokala partierna står för den lokala förankringen.

Bland organisationens 25 medlemspartier finns några av de största och mest framgångsrika av de lokala partierna: Demokraterna i Göteborg (17 procent av rösterna i valet 2018), Nya Ulricehamn (17 procent) och Oberoende realister i Hagfors som tack vare 37 procent av väljarstödet tog makten i kommunen 2018.

Benny Engberg tillhör ett av de lokala partierna som är med och styr. Han tog initiativ till Bollnäspartiet inför valet 2010 och de fick 15 procent av rösterna i senaste valet. En viktig valfråga har hela tiden varit att Bollnäs kan och ska växa. Nu styr man kommunen tillsammans med Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet, och han är vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vad är gemensamt för de mest framgångsrika av era medlemmar?

– Det gemensamma tror jag är att dessa partier representerar det folkliga. Ta till exempel Oberoende Realister i Hagfors. Ordföranden Jens Fischer är en gammal polis och partiet består av vanliga människor. De har en förmåga att lyssna på andra och framföra deras åsikter. Det vill man ha. De styr kommunen i dag.

Eftersom de lokala partierna inte har någon stödorganisation som riksdagspartiernas lokalavdelningar har, finns ett behov av hjälp, framhåller han. Det handlar både om strategi och om praktiska frågor. Här kommer LPN in i bilden.

Benny Engberg berättar att det är först de senaste åren som arbetet hittat sin form, vilket har gjort att arbetet har tagit fart på allvar. Det handlar om att ge de mindre partierna mer plats och att bilda arbetsgrupper.

– Vi hjälper varandra med förslag och tips. Vi har blivit mer affärsmässiga, inte minst genom vår kommande kampanj. Fler arbetsgrupper är på gång, bland annat en kommunalrådsgrupp för oss som är kommunalråd, säger LPN-ordföranden som sidan av politiken är egenföretagare och driver Bollnäs Hälsostudio.

Han förklarar att medlemmarna är mycket olika, både på person- och budskapsnivå, men att de ändå kommer bra överens då alla arbetar för att göra varandra bättre.

Vad tror ni om valet 2022? Kan all turbulens för riksdagspartierna leda till att lokalpartierna ökar än mer?

– Om vi rekryterar kompetenta människor. Ja, då kommer vi att fortsätta att växa.

Det egna lokala partiet, Bollnäspartiet, bildades 2010 med ett budskap om att kommunen ska växa och inte krympa som många beslutsfattare då tog för givet.

– ”Ni vet inte vad ni pratar om”, fick vi höra. Men vi fyllde ett behov på en gång och kom in. Nu pratar alla om att vi ska bli 30 000 invånare här.

Hans parti har inga problem med att rekrytera, berättar han. 15 till 20 personer har på senare tid hört av sig och frågat hur de kan hjälpa till. Frågan är förstås varför. Benny Engberg tror att det handlar om att folk vet att lokalpolitikerna bestämmer mycket samtidigt som ideologierna har blivit mindre viktiga.

– Vi har ju inte en utstakad politisk ideologi som de andra. Vi är inte röda, gröna, gula eller blå. Vi är för Bollnäsborna. Väljaren behöver inte sätta sig in i en ideologi.

Frånvaron av ideologi är en del av framgångsreceptet även för andra stora lokala partier, resonerar han.

Men är inte till exempel synen på skatter och offentlig sektor viktiga ideologiska frågor för väljarna?

– Ideologierna har en betydelse men det är troligare i dag att väljaren röstar på synsätt och viljor som inte är präglade av utpräglat höger- och vänstertänk. Jag är också övertygad om att väljaren i dag inte har lika lätt som förr att skilja på vissa partiers partiprogram då partierna blandar friskt och förändrar utifrån hur vindarna blåser.

I början av sin politiska gärning fick han höra att han skulle vara mer som de andra politikerna. Vara lite mer elak när debatten är het. Detta var inget för honom. Han röt ifrån.

– Nu får ni hålla tyst, sa jag. Jag är 18 år. Ni ska inte tala om för mig hur jag ska uppföra mig. Jag tänker inte bli en kopia av er.

Har du ingen förståelse för att vissa tycker att det är viktigt att slåss för sitt parti på bekostnad av andra partier?

– Jo, men då glömmer man ju medborgarperspektivet. I kommunfullmäktige finns alla möjliga sorters partier, och en stor del i att göra nytta för medborgarna är att göra de andra partierna bättre. Vi är inte här för att peka på de andras brister. Oavsett vilket parti du företräder så tjänar du ju på att de andra partier blir bättre.