Bild: stock.xchng

Myndigheten för yrkeshögskolan har mörkat siffror som visar att många står utan jobb efter avslutad utbildning.

Nio av tio får jobb efter avslutad utbildning på yrkeshögskolan, är det budskap som trummas ut från myndigheten för yrkeshögskolan. Men myndighetens egen statistik visar att det är betydligt färre som får jobb. Det framkommer i en granskning som gjorts av Svenska Dagbladet.

Till Almedalsveckan i somras hade myndighetens generaldirektör, Pia Enochsson, tryckt upp broschyrer med det tydliga budskapet: ”nio av tio examinerade 2010 har hösten 2011 anställning eller driver eget”. Ett budskap som under Almedalsveckan plockades upp av näringsminister Annie Lööf och spreds vidare.

Men verkligheten är en annan. Något som framgick när myndigheten för yrkeshögskolan lät konsultföretaget Sweco göra en studie som undersökte tidigare studerandes inkomstdeklarationer. En rapport som var klar i våras.
• 40 procent hade året efter examen en osäker, svag eller stod helt utan anställning på arbetsmarknaden.
• 58 var så etablerade att de tjänade minst 16 300 kronor i månaden.
• Tre år efter avslutad utbildning var eleverna från yrkeshögskolan etablerade på arbetsmarknaden i mindre utsträckning än vad studenter från högskolan var redan första året efter avslutad utbildning.

Pia Enochsson försvarar de siffror hon har lyft fram och säger till SvD att man nu kommer att ta fram en ny rapport. Sweco menar dock att man har använt samma mått som SCB och Högskoleverket, och man beklagar att de siffror man fått fram inte redovisades på mindighetens hemsida förrän SvD började ställa frågor.