Miljöpartiet föreslår i dag på DN Debatt att höginkomsttagarna ska finansiera en skolsatsning.

I dag på DN debatt skriver Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustaf Fridolin, samt Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson i riksdagen, hur partiet vill finansiera sin skolsatsning.

Sedan alliansen bildade regering 2006 har den administrativa arbetsbördan ökat för lärare, skriver Miljöpartiet. Nio av tio lärare vittnar om att de får ägna mer tid åt pappersarbete, samtidigt som över 10 000 pedagogiska medarbetare skurits bort från skolan. Under samma period har också var fjärde lärare lämnat skolan av andra skäl än pension, skriver de.
Allt färre medarbetare i skolan måste ägna allt mer tid åt annat än eleverna. Samtidigt faller svenska skolresultat brant. Vi vill få in 10.000 nya medarbetare i skola och förskola och fortsätta att höja löner. För att klara detta vill vi höja skatten för dem som tjänar mest.”

I sitt budgetförslag för 2015 kommer de föreslå att fem nya miljarder ska investeras för att anställa fler i skolan och höja lärarnas löner. För att finansiera satsningen vill de höja skatten för höginkomsttagare. Därför föreslår de att den statliga inkomstskatten höjs med tre procentenheter på den del av en månadsinkomst som överstiger 40 000 kronor. Det innebär att den som tjänar 45 000 kronor i månaden får bidra med 150 kronor mer än i dag.

Vi är övertygade om att de med höga inkomster är beredda att betala mer om det är tydligt att pengarna går till att återställa en skola med hög kvalitet. För oss är barnen viktigare än alliansens skattesänkningar för dem som tjänar mest.”

De menar att de statliga skattesänkningarna har tvingat många kommuner och landsting att höja skatten för att klara de ökade utgifterna i välfärden, vilket framför allt drabbar de med låga inkomsttagare. Men de vill inte göra något åt de redan genomförda jobbskatteavdragen. 

“Att helt riva upp det femte jobbskatteavdraget skulle slå hårt mot människor med små marginaler”, skriver de.