Reformutrymmet var ett beställningsjobb av småpartierna i alliansen, menar Miljöpartiet.

Miljöpartiet presenterade på onsdagen sitt budgetförslag vid en presskonferens i riksdagen. Bland annat handlar det om satsning på 12 miljarder kronor per år på industrin, kollektivtrafikutbyggnad och mera järnväg. Dessutom ska satsningar på småföretagen – bland annat genom slopat sjuklöneansvar – och utbildning göras. En miljard satsas på att öka personaltätheten i äldrevården.

Partiet föreslår också ett klimatpolitiskt ramverk, höjd koldioxidskatt med 24 öre samt en lastbilsskatt. Man vill dessutom införa ett så kallat klimat-ROT som även omfattar hyresrätter.

En viktig skillnad mot regeringens budgetförslag är att Miljöpartiet bedömer finansdepartementets prognoser som alldeles för optimistiska.
– Allt mer tyder på att det här var ett beställningsjobb av småpartierna i alliansen, sa den ekonomiskpolitiske talespersonen Per Bolund om det reformutrymme Anders Borg anser finns.

Miljöpartiet tror på en betydligt mer negativ ekonomisk utveckling i Europa och Sverige och föreslår ett större finansiellt sparande, 3,7 miljarder under nästa år, än alliansen.
– Det här är en budget som tar Sverige till ett modernare samhälle, sa Per Bolund på presskonferensen.

Även Socialdemokraterna gör bedömningen att regeringen har gjort en alltför vidlyftig bedömning av reformutrymmet, något de väntas återkomma till när de presenterar sin budgetmotion under eftermiddagen.

Likt Socialdemokraterna vill Miljöpartiet höja taket i a-kassan. Detta har ratats av regeringen, medan Socialdemokraterna vill höja taket från dagens 680 kronor till 910 kronor per dag. Av MP:s budgetförslag framgår inte hur stor höjningen skulle bli per dag. MP vill också ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen.

Läs budgetförslaget i sin helhet.