Ebba Busch Thor i Almedalen 2017. Bild: Jenny Lindahl

KD:s riksting I dag inleds KD:s riksting i Uppsala. Det är ett splittrat parti som ska försöka enas om hundratals motioner om allt från migration och familjepolitik, till socialförsäkringar och partiets hållning till SD.

Migrationsfrågan splittrar Kristdemokraterna. Flera av förslagen om asyl- och migrationspolitik har undertecknats av en lång rad medlemmar och distrikt vardera. Motionerna går i helt olika riktningar, där en grupp förespråkare mer generös politik med permanenta uppehållstillstånd, avskaffade ID-kontroller och möjlighet att söka asyl direkt på en EU-ambassad utanför Europa.

»Se invandringen som en tillgång – inte en belastning«, är exempelvis rubriken på en av motionerna.

Men en annan falang inom partiet vill gå längre i den riktning som Sverige tagit under de senaste två åren. Det handlar om att öka antalet kvotflyktingar, för att begränsa möjligheten att ta sig till Sverige och EU och söka asyl på plats, att skärpa möjligheten att få del av bidrag och socialförsäkringar som asylsökande eller de som fått avslag, och att snabbare kunna utvisa asylsökande som begår brott.

Klyftan inom partiet i synen på migrationsfrågor visar sig också i ett par motioner som vill göra det möjligt att förbjuda tiggeri, medan andra handlar om att stärka tak-över huvudet-garantin i kommuner även för EU-migranter och att stoppa möjligheten att vräka barnfamiljer.

Även den hett omdebatterade regeringsfrågan dyker upp i motionerna.

Under rubriken »Ta regeringsmakten« förespråkar åtta motionärer att KD ska ingå en överenskommelse med SD om att de ska bli stödparti för en borgerlig regering. Partistyrelsen avslår, med hänvisning till att de beslutat att inte ha några direkta sådana samtal.

Familjepolitik är ett annat populärt ämne inför rikstinget.

En rad motioner villa förändra maxtaxan, så att barn ska kunna vara i förskolan max 40 timmar i veckan till subventionerat pris. Undantag ska dock göras för föräldrar med låga inkomster.

Andra vill försöka senarelägga åldern när barn börjar i förskola, bland annat genom att avskaffa rätten till förskola för föräldralediga och genom att stärka föräldrars självförtroende som just föräldrar: »Det är skrämmande att se hur snabbt socialisterna har lyckats förstöra de svenska föräldrarnas självförtroende« skriver motionären.

Under rubriken »Sverige tar bort far« vill en motionär att KD ska arbeta för att riva upp lagen om ensamstående kvinnors rätt till insemination.

Flera motioner lyfter frågan om en frivillig sambeskattning för familjer, men partistyrelsen avslår samtliga.

Banta onödiga myndigheter

En motion handlar om att banta och lägga ned diverse myndigheter för att istället använda pengarna för »direkt stöd till invånarna genom riktade insatser till kommun och landsting inom välfärdssektorn«.

Stärk borgerliga vigselförrättare

En motionär vill höja ersättningen till borgerliga vigselförrättare. KD driver sedan tidigare frågan om att kyrkan ska fråntas vigselrätt och att kyrkan bara ska stå för ceremonin i de fall par så önskar. En annan motionär vill just att kyrkan ska fråntas vigselrätt – men att det ska ske för att präster ska slippa viga samkönade par om de inte vill.

Valfrihet med flera alternativ till Försäkringskassan

Motionärerna vill att sjukförsäkringen ska splittas upp mellan flera konkurrerande kassor, som exempelvis kan drivas av »ideella organisationer som till exempel idrottsrörelsen, kyrkliga trossamfund, fackliga organisationer eller branschorganisationer«. Partistyrelsen säger sig inte fullt ut förstå förslaget.