Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är missnöjd med hur Arbetsförmedlingen sköter delar av sitt jobb. Nu inrättas en överdirektör för myndigheten och flera förslag ska förbättra verksamheten.

Regeringen föreslår också en rad andra åtgärder för att förbättra Arbetsförmedlingens arbete. Förslagen presenterades av Ylva Johansson på en pressträff på torsdagen.

Arbetsmarknadsministern är särskilt bekymrad över de många långtidsarbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, och som ofta inte deltar i någon insats.

– Antalet personer utan registrerad aktivitet har ökat på ett nästan lavinartat sätt, sade Ylva Johansson.

I dag tillhör 70 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen en utsatt grupp. Därför ger ministern i uppdrag till myndigheten att se över och meddela hur de ska se till att arbetssökande i utsatta stadsdelar och kommuner med hög långtidsarbetslöshet kan möta Arbetsförmedlingen.

– Många arbetssökande vill ha ett fysiskt möte. Det gäller inte minst nyanlända, som ofta har bristande språkkunskaper, sade ministern.

Det här innebär inte att Arbetsförmedlingen ska öppna fler kontor, utan snarare att man kanske behöver omlokalisera kontor eller tillhandahålla möjlighet till möten i exempelvis kommunens lokaler, enligt ministern.

Ylva Johansson är också missnöjd med hur arbetsmarknadsutbildningarna fungerar. Det går för långsamt att komma igång med nya utbildningar, och för få av deltagarna i arbetsmarknadsutbildningar går vidare till jobb, menar ministern.

– I dag har vi ofta hamnat i långa kedjor av upphandlingar och överklaganden, vilket gör att man ofta saknar utbildningar där det behöver arbetskraft, sade arbetsmarknadsministern.

Nu ska ett tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen se över systemet, bland annat om upphandlingarna ska göras på ett annat sätt. Ett annat tilläggsdirektiv till samma utredning ska se över hur det regionala ansvaret kan förstärkas när det gäller arbetsmarknadsinsatser.

Ylva Johansson vill också ge kommunerna mer makt att utforma arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i de fall de vill ta en aktiv roll, vilket kan kräva en lagändring.

– Vi ser att när det gäller personer som står väldigt långt från arbetsmarknaden behöver man jobba nära kommunerna. Exempel på hinder som finns idag är att när en person deltar i en kommunal arbetsmarknadsinsats kan den inte få ersättning från Arbetsförmedlingen. Det vill jag ändra på, sade Ylva Johansson.

Statskontoret får också ett fortsatt uppdrag att se över hur Arbetsförmedlingen klarar av sitt interna utvecklingsarbete, och ministern kommer att utse en överdirektör jämte nuvarande generaldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg.

Förslagen ska inte ses som ett underkännande av vare sig Arbetsförmedlingen eller generaldirektören, sade Ylva Johansson som svar på frågor från journalister på plats:

– Nej, men jag förväntar mig bättre resultat på en del områden.

Arbetsmarknadsutredningen ska redovisas i januari 2019. Ett annat uppdrag som läggs till i utredningen är att se över hur delar av Arbetsförmedlingens uppdrag kan läggas ut på andra aktörer, det här efter ett tillkännagivande i riksdagen från oppositionen.