Ylva Johansson (S) tv. Fredrik Malm (L) th.

Arbetsmarknad Arbetsförmedlingen är för dyr och ineffektiv, anser de borgerliga i alliansen, som vill att stora delar av verksamheten läggs ner. Men dagens privata aktörer är inte effektivare, visar forskning.

Idag lanserade de fyra borgerliga partierna i alliansen ett förslag om att lägga ner Arbetsförmedlingen. Istället vill de att verksamheten flyttas till privata aktörer och att statens roll begränsas till att upphandla tjänster och hantera a-kassa. Förhoppningen är att, via SD,  få majoritet i riksdagen och kräva att regeringen utreder en nedläggning. Fredrik Malm, Liberalernas  arbetsmarknadspolitiska talesperson, anser att förtroendet för arbetsförmedlingen idag är så lågt att det krävs en nystart.

–Vi behöver bygga upp en fungerande arbetsförmedling igen. Redan nu kan viss verksamhet bedrivas av andra aktörer, särskilt inom matchning, det som inte är myndighetsutövning. Det är idag fler som jobbar på Arbetsförmedlingen än vad vi har poliser i yttre tjänst, det är en väldigt stor myndighet som är alldeles för ineffektiv.

Fredrik Malm menar att arbetsförmedlingens uppdrag idag är för brett.

– Man fokuserar inte på dem som ligger allra längst bort från arbetsmarknaden. Istället lägger man kraft på att hjälpa dem som ändå får jobb ganska snabbt.

Sedan 2007 kompletteras Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet med privata aktörer. Jämförande studier mellan privat och offentlig regi visar på små skillnader i verksamheternas effektivitet. I den senaste studien från 2014 hade Arbetsförmedlingen ett något bättre resultat.

Martin Lundin forskar på arbetsmarknadsfrågor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildsingspolitisk utvärdering (IFAU).

– Generellt sett får arbetssökande mer insatser och är i större utsträckning nöjdare hos kompletterande aktörer. Men tittar man på direkta effekter ser man inga större skillnader. Det går i genomsnitt lika bra för Arbetsförmedlingen kontra dem som är hos en kompletterande aktör, sen kan vissa studier visa skillnader för vissa grupper. Generellt går det lika bra. Det är också min bedömning i hur de ser ut i internationell forskning.

De som förespråkar privatisering framhåller att marknadsmekanismer leder till en effektivare arbetsförmedling. En statlig Arbetsförmedling tvingas också bli bättre när den utsätts för konkurrens från näringslivet, det är dock effekter som är svåra att mäta, säger Martin Lundin.

– I teorin driver externa aktörer i konkurrens fram innovativa lösningar, då de har incitament att prestera bättre och konkurrera med varandra. Det finns också möjlighet att nischa sig till olika klientgrupper och de arbetssökande får en större valfrihet att vända sig till den aktör som de tycker är bäst.

Men omfattande privatisering skulle inte vara oproblematisk, enligt Martin Lundin. Privata utförare kan förväntas rikta in sig på de mest lönsamma fallen och lägga lite energi på de svårare.

– Det finns en risk att man kommer plocka russinen ur kakan och jobbar med mål som är väldigt lätta att mäta. Det är ett problem vi sett, och det är dessutom svårt att mäta effektivitet.

Risken för att oseriösa aktörer inom matchning etablerar sig ser Fredrik Malm som liten.

Det finns en risk att man kommer plocka russinen ur kakan och jobbar med mål som är väldigt lätta att mäta.

– Det gäller att ha bra kontroller och att de aktörer som är seriösa premieras och se till så att oseriösa inte får några uppdrag. Det finns fungerande system i andra länder, till exempel Australien.

Men att upprätta kontrollfunktioner kan bli kostsamt, hävdar Martin Lundin

– Det blir stora kostnader att kontrollera att kompletterande aktörer gör som de ska. Att utforma sådana kontrakt är väldigt svårt och kostnadskrävande och att sen kontrollera att de efterlevs innebär stora kostnader, säger Martin Lundin.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) bemöter alliansens förslag i ett pressmeddelande. Hon medger att Arbetsförmedlingen idag inte fungerar tillräckligt bra, men att det är de borgerliga partierna som bär ansvaret för dess resultat.

– Högerregeringen behandlade Arbetsförmedlingen som en experimentverkstad och körde resultaten i botten. Man säger sig vilja spara pengar genom att lägga ned myndigheten, men hade inga problem med att lägga miljardbelopp på oseriösa lotsar och coacher. Vi ska vara rädda om skattebetalarnas pengar, säger Ylva Johansson.