Bild: Flickr/Susanne Nilsson
Bild: Flickr/Susanne Nilsson

Gränskontrollerna kommer att kosta samhället 1,5 miljarder kronor per år, visar en ny rapport från Sydsvenska handelskammaren.

ID- och gränskontrollerna i Öresundsregionen leder till stora förluster för samhället. Förseningar i trafiken och negativa effekter på arbetsmarknaden i Öresundsregionen kommer att kosta 1,5 miljarder kronor per år, i fall gränskontrollerna fortsätter. Det konstaterar Sydsvenska handelskammaren i en rapport som lämnas till regeringen i dag.

– Det är alltså lika mycket som värdet av den samlade svenska musikexporten som går förlorad, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren i ett pressmeddelande.

Den 4 januari införde regeringen ID-kontroller i Öresundsregionen. Tågresenärernas ID kontrolleras i Danmark innan de får resa till Sverige, och av svensk polis vid den svenska gränsen.

Detta har lett till att färre människor tar sig till Sverige för att söka asyl, men också till färre avgångar och längre restid för de 16 000 personer som dagligen pendlar i regionen. Sydsvenska handelskammaren uppskattar kostnaden för förseningarna till 1 miljard kronor per år, och försämringarna på arbetsmarknaden till en halv miljard.

Dessutom påverkar gränskontrollerna turism, investeringar och handel i regionen, enligt handelskammaren. Dessa kostnader har dock inte beräknats i rapporten.

Om inte gränskontrollerna avskaffas vill handelskammaren att polisen utför kontrollerna under tågresorna i stället för vid gränsen. Handelskammaren hänvisar till ett avtal som skrevs innan Öresundbron byggdes mellan de dåvarande danska och svenska justitieministrarna Frank Jensen och Laila Freivalds, där ett möjligt polissamarbete mellan länderna nämns.

– Enligt avtalet från 1999 skulle svensk polis kunna gå ombord på tågen på Hovedbanegården i Köpenhamn och genomföra alla kontroller under färd. Då skulle många problem vara lösta. Det är vårt första krav just nu, säger Sydsvenska handelskammarens vd Stephan Müchler till Kvällsposten.