Här avgörs flickans öde. Foto: Migrationsverket.
Här avgörs flickans öde. Foto: Migrationsverket.

95 000 asylsökande nästa år. Det räknar Migrationsverket med i en ny prognos. Det är 16 000 fler än i tidigare prognoser.

Kriget i Syrien är en av de främsta anledningarna till att människor tvingas fly. Siffrorna har inte varit så här höga sedan andra världskriget, skriver Migrationsverket i den nya prognosen.

Mellan 80 000 och 105 000 asylsökande bör vi vara beredda på att ta emot under 2015.

– De ökade behoven är inte tillfälliga utan kommer sannolikt att prägla mottagandet under lång tid. Det ställer ökade krav på hela samhället i fråga om beredskap och planering, säger Mikael Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.

Siffrorna är dock fortfarande osäkra. Det handlar inte bara om hur världsläget ser ut, utan även om i vilken mån det är möjligt för människor i flykt att ta sig till Europa.

Migrationsverket pekar bland annat på att förutsättningarna för båttrafiken över Medelhavet kan ändras när Italiens sjöräddningsoperation Mare Nostrum fasas ut.

Samtidigt som antal asylsökande kommer att öka så rapporterar SVT att nyanlända barn inte kan garanteras skolplats eftersom att flyktingmottagandet fördelas ojämnt mellan kommunerna.

Alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, är inbjudna den 14 november av regeringen till samtal om migrations- och integrationspolitiken.