Andreas Beckert, Åsa Regnér, Ylva Johansson. FOTO: press

METOO I dag träffas regeringen och arbetsmarknadens parter för att diskutera åtgärder mot sexuella trakasserier. Från politiskt håll finns krav på ny lagstiftning, medan facken ser problemet som en arbetsmiljöfråga. »Det finns redan tillräckliga och kraftfulla verktyg«, säger Andreas Beckert, förbundssekreterare på TCO.

Efter att tusentals kvinnor vittnat om trakasserier och övergrepp, vill flera politiker se en skärpt sexuallagstiftning. Före årsskiftet kommer regeringen också att lägga ett förslag som bland annat innehåller ett införande av samtycke och skärpt straff för grova sexuella övergrepp.

LO kommer på dagens möte att betona att sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga samt ställa krav på att föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, som infördes i fjol ska förtydligas.

Andreas Beckert, förbundssekreterare på TCO, tycker dagens lagstiftning är tillräcklig. På dagens möte kommer TCO istället trycka på förebyggande arbete där man vill se att arbetsgivarna tar ett större ansvar.

– Vårt viktigaste medskick är att vi inte behöver en ny lagstiftning eller innovationer på området, det finns redan tillräckliga och kraftfulla verktyg. Det som behövs är snarare att befintliga lagar och regler tillämpas. Från våra förbund höjs röster om att arbetsgivarna både måste höja sitt engagemang och kunskapsnivån framförallt när det gäller Osam.

TCO vill också se mer resurser till att vidareutbilda skyddsombud och att regeringen höjer kraven på Arbetsmiljöverket.

– Sätt myndigheten under lupp och ge dem i uppdrag att se till att Osam efterlevs på arbetsplatserna.