FOTO: Försvaret, Camilla Nilsson/flickr

#METOO I spåren av #meoo kommer vittnesmål om trakasserier och övergrepp inom Försvarmakten. 1730 kvinnor har skrivit under uppropet #givaktochbitihop. Samtidigt vittnar sexuellt utsatta barn under parollen #kidstoo.

Metoo-rörelsen har nått försvaret. Kvinnorna vittnar om våldtäckter, trakasserier och en sexistisk kultur. De som anmält kränkningar har många gånger blivit ifrågasatta, och ofta har det lätt till en ännu större utsatthet. Anmälningar måste händanefter tas på allvar, skriver 1730 kvinnor i Dagens Nyheter.

Exempelvis vittnar en kvinna om en våldtäkt som skett till sjöss bland andra sovande soldater. Följande morgon blev hon väckt av de andra i hytten som om ingenting hade hänt.

Överbefälhavare Michael Bydén, reagerar kraftigt på vittnesmålen.

– Försvarsmakten under många år arbetat med att öka jämställdheten och minska antalet kränkningar, men att man uppenbarligen inte kommit tillräckligt långt, kommenterar han i ett pressmeddelande.

För en vecka sedan publicerades årets personalenkät hos försvarsfacket Officersförbundet. Undersökningen visar att tolv procent av kvinnorna inom försvaret utsatts för kränkande särbehandling på jobbet.

Metoo-rörelsen har också nått ut till barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. På några dagar har hundratals vittnesmål strömmat in till uppropet #kidstoo. Initiativtagaren Sara Lauini, 31, berättar att många barn berättar utan att bli trodda. Det gäller särskilt de minsta barnen, säger hon till Dagens Nyheter.