Bild: Pixaby/Surdumihail
Bild: Pixaby/Surdumihail

Inom de sex största statliga myndigheterna har ingen ökning av ärenden om sexuella trakasserier märkts sedan #metoo. Det visar en granskning av tidningen Arbetet.

Arbetet har granskat vilka fall av sexuella trakasserier som har anmälts och kommit HR-avdelningen till känna inom Försvarsmakten, Polisen, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården. Det handlar om Sveriges största myndigheter med runt 100 000 anställda totalt.

Trots att kvinnor under hösten 2017 vittnade i Metoo-upprop om sexuella trakasserier och övergrepp inom flera av de här myndigheternas yrkesgrupper, verkar inte benägenheten att anmäla sådana händelser ha ökat, enligt Arbetet. Flera myndigheter kan inte heller redovisa antalet anmälningar.

Kriminalvården har hittills i år 27 fall av trakasserier, kränkningar och sexuella trakasserier mellan medarbetare utretts, jämfört med 31 fall förra året. Alla fall kommer inte HR-avdelningen till känna då de kan utredas ute i verksamheterna.

– När vi fick in #virivermurarna såg vi i berättelserna att det finns en tystnadskultur och den behöver vi jobba bort. Vi hade räknat med att anmälningarna skulle öka och vi är förvånade över att vi inte ser det, säger Minna Forsblom, enhetschef för arbetsgivarstöd och arbetsmiljö på HR-avdelningen till Arbetet.

På Skatteverket har HR-avdelningen inte hanterat några fall av trakasserier av sexuella art, och de kan inte svara på om inrapporterade fall av sexuella trakasserier har ökat. Försvarsmakten uppger att de inte har en sammanvägd bild av anmälningar och på Arbetsförmedlingen kan man inte svara på varför bara två fall av sexuella trakasserier har anmälts i år.

Arbetet har också granskat de fall som har tagits upp i de sex nämnda myndigheternas personalansvarsnämnder och som rör sexuella trakasserier. Det handlar om 15 fall under 2018.

Den vanligaste påföljden var löneavdrag, men en anklagad person blev avskedad från Arbetsförmedlingen. Genom en förlikning fick han till slut 1,3 miljoner kronor i ersättning.