EU-parlamentet kommer att tillsammans med EU-kommissionen upprätta ett gemensamt register över lobbyister. Det skriver de svenska fackens Brysselkontor.

Nytt blir att parlamentariker som har huvudansvaret för lagförslag måste rapportera om vilka lobbyister de haft kontakt med. I samband med att betänkanden läggs fram måste dessa ledamöter bifoga en bilaga med listor över de lobbyister som kan ha påverkat arbetet. Däremot behöver ledamöterna inte redovisa eventuella middagar eller resor de blivit bjudna på.
– Det är bra att vi nu äntligen är överens om ett lobbyregister. Men fortfarande är det ett mycket försiktigt förslag. Nästa steg bör vara att alla institutioner omfattas, att registret görs obligatoriskt och att det kompletteras med ett meddelarskydd som vi gör i en del skandinaviska länder för de ”whistle blowers” som också är kolossalt viktiga för öppenhet och transparens på riktigt, säger EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S).