Malin Ragnegård, förbundsordförande

strejkvarsel För första gången någonsin varslar Kommunal om konflikt på kyrkans område. Idag, den 11 april, utsågs medlare sedan förhandlingarna strandat. Förbundsordförande Malin Ragnegård kallar utvecklingen »tragisk». 

Om det inte blir någon överenskommelsen blir det blockad mot övertids- och mertidsarbete samt mot nyanställning och inhyrning på avtalsområdet från och med den 22 april och strejk vid utvalda arbetsplatser från och med den 27 april.

Planerade begravningar undantas från konfliktvarslen.

»Jag kan bara beklaga att arbetsgivarna som representerar Svenska kyrkan uppenbarligen anser att just deras verksamhet ska ha en särställning på svensk arbetsmarknad. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation borde förstå att det ligger i deras eget intresse att förbättra möjligheterna för de anställda att få yrkesutveckling och omställningsmöjligheter utan kraftiga försämringar i deras kollektivavtal, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal i ett pressmeddelande.

Kommunal har cirka 5 200 medlemmar inom kyrkans område, bland annat krematoriearbetare och vaktmästare. Varsel om nyanställnings- och övertidsblockad och därefter strejk gäller omkring 500 medlemmar.

Enligt Kommunal vill Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation »göra kraftiga försämringar i medlemmarnas arbets- och lönevillkor, vilket Kommunal inte kan gå med på».

En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men det är omöjligt för oss att acceptera ett avtal där medlemmarna i Kommunal skulle gå med på villkorsförsämringar för att få likvärdiga omställningsmöjligheter som flertalet på svensk arbetsmarknad, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal i ett pressmeddelande.

»Kommunals utgångspunkt är att ett avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska innehålla ett likvärdigt omställningsavtal som har förhandlats fram på svensk arbetsmarknad. I nuläget säger Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att om deras anställda ska omfattas av innehållet i regeringens trygghets- och omställningspaket, då ska det betalas med försämrade villkor», skriver förbundet i pressmeddelandet.

Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, bekräftar för Kommunalarbetaren att man velat göra förändringar av villkoren i avtalet.

– Bland annat vill vi förändra uppsägningstiderna. Svenska kyrkan har unikt långa uppsägningstider. Det skapar inlåsningseffekter och orimliga kostnader när Svenska kyrkan behöver omorganiseras. Men det vill vi kompensera genom ett nytt omställningsavtal som balanserar det här. Vi har föreslagit mycket generösa villkor i ett nytt omställningsavtal

Medlingsinstitutet utsåg i dag Robert Schön, Ronny Wenngren och Anders Norberg att medla i arbetstvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation i förhandlingar om nytt kollektivavtal.

Robert Schön har tidigare varit bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.

Ronny Wenngren har tidigare varit bland annat förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet.

Anders Norberg har tidigare varit bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund.

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att medla i arbetsmarknadstvister i förbundsförhandlingar om kollektivavtal samt i lokala tvister då fackförbund kräver kollektivavtal med enskilda arbetsgivare

Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård är det första gången någonsin det finns ett konflikthot på kyrkans område.

– Vi har inte ens varslat tidigare på kyrkans område, säger hon till Kommunalarbetaren och kallar utvecklingen för tragisk.

Enbart den som är medlem i Kommunal senast klockan 08.59 den 27 april omfattas av rätten till strejkersättning, skriver facket på sin hemsida.