I vårbudgeten föreslås en halvering av restaurangmomsen. Förslaget utgör tillsammans med jobbskatteavdraget och sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar försök att skapa fler jobb för unga. McDonalds har tjänat miljoner på de sänkta arbetsgivaravgifterna, och tjänar även på en sänkt restaurangmoms.

Dock har de tidigare åtgärderna för att minska ungdomsarbetslösheten haft liten effekt. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är fortfarande bland de hösta i Europa. Den grupp unga som har haft svårast att få jobb – de som inte slutfört gymnasieutbildningen – kommer heller inte att göras mer anställningsbara med de föreslagna åtgärderna.

Halveringen av restaurangmomsen beräknas kosta 5,4 miljarder kronor men endast generera 3 500 arbeten. Det innebär en kostnad på 1,5 miljoner kronor per jobb.