I lördags publicerade Arena idé en stor rapport om de inre utlänningskontrollerna. Dagens Arena har talat med Maria Ferm (MP), talesperson i rättspolitiska och migrationspolitiska frågor om denna rapport och polisens hantering. 

– Det är väldigt problematiskt om personer kontrolleras på grund av utseende. Det finns många avhandlingar som visar en risk för rasprofilering vid användning av inre utlänningskontroller. Det jag har motionerat om i riksdagen  är att man ska ändra i polisens föreskrifter. Att man inte ska kunna använda sig av till exempel tunnelbanekontroller som en förevändning för att kontrollera ID på grund av utseende. Jag vet inte om motionen behandlats i riksdagen än men den är inlämnad, V hoppade på och stödde den också.

I rapporten framkom stora brister i tillvägagångssättet och rapporteringen av granskade personer. När svenska medborgare vill få reda på varför just de blivit undersökta finns det ofta ingen rapportering om det. Poliserna struntar i att bokföra detta.
– Om det sker strider det ju direkt mot en lagstiftning vi faktiskt har. Det ska absolut inte få förekomma. Misstron som det skapar emot poliserna och känslan personer får av att inte tillhöra det här samhället tror jag är farlig. Det riskerar att få stora konsekvenser för demokratin i Sverige när polisen på olika sätt arbetar diskriminerande.

Maria Ferm tror att polisens beteende senaste åren har skapat en förtroendekris gentemot dem och hon tycker den är allvarligare än vad folk tror.
– Polisen måste förstå att det sker en diskriminering, på samma sätt som det sker diskrimineringar i andra delar av samhället. Strukturell diskriminering kommer alltid att finnas och den insikten måste leda till att man sedan jobbar mot sådana strukturer i och med utbildningar och liknande.
– Vi vet att det finns normer och strukturer som begränsar människor och att vissa personer ses som potentiellt kriminella och andra inte. De hindren och myterna måste vi arbeta med för att annars finns stora risker att samhället slits isär.

Maria Ferm skulle helst vilja ta bort inre utlänningskontroller helt. Det kommer dock aldrig kunna bli verklighet på grund av Schengensamarbetet, hon är dock helt på det klara med att förändringar borde ske.
– Vi vill inte se trafikkontroller som är ett svepskäl för att stoppa personer på grund av utseende och göra inre utlänningskontroller. Det vill jag förbjuda.”
– På EU-nivå vill vi förändra Schengensamarbetet så att människor inte misstänkliggörs på grund av utseende och det inte går att göra inre utlänningskontroller när som helst. Sen finns det ju självklart andra saker också, som att förbättra situationen för papperslösa och göra migrationspolitiken mer human.”