Alexandra Charles. Foto: Charles Hammarsten. Bilden beskuren.

En kvinnas vård för akut hjärtinfarkt kostar i snitt nästan 30 procent mindre än motsvarande vård för en man. Det visar en ny studie som presenteras i Läkartidningen.

En ny studie visar att kostnaden för kvinnors vård vid akut hjärtinfarkt är mycket lägre än kostnaden för motsvarande vård för män. Den genomsnittliga kostnaden för en man är 250 000 kronor och för en kvinna 180 000 kronor.

I den dyraste åldersgruppen, 25-44 år, kostar kvinnors vård i snitt 190 000 kronor mot männens 510 000 kronor. Även i de fall där kvinnorna har längre vårdtider är kostnaden för männens vård högre. Risken att dö på sjukhus i akut hjärtinfarkt är också större för kvinnor, 7,5 procent jämfört med 4,5 procent för män.

– Att vården är ojämlik är inget nytt. Jag blir inte förvånad, däremot besviken och ledsen över att utvecklingen inte går snabbare och att förbättringarna inte blivit större, säger Alexandra Charles, grundare av 1,6 miljonerklubben.

Karin Schenck-Gustafsson, professor och överläkare i kardiologi, är en av forskarna bakom studien. Hon säger till Sveriges Radio att en viktig orsak till resultaten är medicinsk okunskap, och Alexandra Charles håller med.

– Så är det med det med det mesta här i livet, när det blir ojämlikheter och orättvisor så ligger det ofta okunskap i botten.

Alexandra Charles startade 1,6 miljonerklubben 1998 efter att ha blivit inspirerad av en föreläsning med just Karin Schenck-Gustafsson. Klubbens syfte är att sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor och införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning. Hon menar att ojämlik hälsa inte bara beror på kön, utan även har till exempel socioekonomiska och geografiska orsaker.

– Det som behövs är en massiv informationskampanj, dels mot professionen, men även mot allmänheten. Om du som anhörig har kunskap så kan du också ställa krav. Saknar du kunskap så kanske du inte vågar ställa krav eller fråga, säger Alexandra Charles.

Syftet med studien var att påvisa medicinskt omotiverade skillnader i vård och behandling av kvinnor och män. Studien visar även en högre risk för kvinnor som drabbas av akut hjärtinfarkt att dö på sjukhus.