Arbetslösa med utländskt utseende diskrimineras av Arbetsförmedlingens handläggare. Och de som diskriminerar har en sak gemensamt – de är män, visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen och IFAU.

Arbetssökande med stereotypt svenskt utseende har 50 procents större chans att bli rekommenderad en utbildning av Arbetsförmedlingens handläggare, än de som i låg grad uppfattas ha svenskt utseende. Det konstateras i en forskningsrapport av forskningsinstitutet IFAU och Arbetsförmedlingen, rapporterar SVT.

Men det är inte alla handläggare som diskriminerar arbetssökande på grund av utseende. Det gör nämligen bara arbetsförmedlare av manligt kön. »Denna effekt drivs dock helt och hållet av manliga arbetsförmedlare medan beslut tagna av kvinnliga arbetsförmedlare inte tycks påverkas av huruvida en arbetssökande uppfattas ha ett stereotypiskt svenskt utseende eller inte«, konstaterar rapportförfattarna.

Arbetsförmedlarna kunde också konstatera ett samband mellan vad som uppfattas som svenskt utseende och positivt laddade egenskaper som »ordentlig«, »mogen«, »utbildad« och »ambitiös«.