Foto: Skärmdump SVT
Foto: Skärmdump SVT

Fler poliser och en timmes längre skoldag. Det är några av förslagen i Moderaternas vårbudget, som ska finansieras genom besparingar på migration och bidrag.

Arbetsmarknad, utbildning och trygghet är de tre största utmaningarna för Sverige, anser Moderaterna.

– Vi går mot 1 miljon människor i utanförskap år 2020. Det krävs en kombination av utbildning och låga trösklar in på arbetsmarknaden för att hindra det, sade Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson när skuggbudgeten presenterades på måndagen.

»Sverige ska fungera« heter budgetmotionen. Moderaterna vill bland annat införa ett fribelopp för asylsökande som vill jobba, så att man kan tjäna 60 000 kronor om året utan att det dras av från dagersättningen. Motsvarande ska gälla för de som går från försörjningsstöd till arbete.

– Vi vill räkna ned 40 procent av den intjänade lönesumman innan man minskar socialbidraget, sade Ulf Kristersson.

Samtidigt ska kraven på bidragstagare bli hårdare. Bland annat ska samtliga kommuner kräva att de som får försörjningsstöd söker jobb i hela landet.

– Det måste finnas hårdare förväntningar på att faktiskt anstränga sig för att få ett arbete, sade Ulf Kristersson.

När det gäller utbildning vill Moderaterna satsa 5,3 miljarder kronor på att förlänga skoltiden i lågstadiet med en timme per dag.

– Varje lärarledd timme gör skillnad, sade Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra under pressträffen.

Moderaterna vill behålla satsningen på höjda lärarlöner, och bygga ut karriärsystemet för lärare med så kallade förstalärare.

På trygghetsområdet föreslår Moderaterna en satsning på 2 000 fler poliser.

– Om det finns områden i Sverige där man inte törs vittna, ringa polis eller ambulans, då är det ett problem för rättssäkerheten, säger Anna Kinberg Batra.

Sammanlagt skulle satsningarna kosta 20 miljarder kronor fram till år 2020. Men genom besparingar på andra områden innebär Moderaternas budgetmotion att statens utgifter skulle minska med totalt 26 miljarder under samma tid, enligt Ulf Kristersson.

– Vi säger nej till betydande delar av regeringens politik och inför egna besparingar, sade han.

Det är framför allt på migrations- och bidragsområdena som Moderaterna vill spara in. Bland annat föreslår partiet hårdare krav för försörjningsstöd och att socialförsäkringar inte ska gälla för alla, utan kopplas tydligare till permanent uppehållstillstånd.

– Vi tycker inte att det är naturligt att man automatiskt får rätt till alla socialförsäkringssystem, sade Ulf Kristersson.