Moderaterna vill komma åt “det fördjupade utanförskapet”. Paket på 10 miljarder kronor presenteras, men M-ledaren vill inte svara på hur förslaget ska finansieras.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra presenterade på fredagen i Almedalen ett paket för fler jobb. Särskilt vill M fokusera på att de som befinner sig i ”ett fördjupat utanförskap” ska komma i arbete. Däribland räknas unga utan gymnasieutbildning och utrikes födda.

Förslaget ska totalt omfatta satsningar för tio miljarder kronor. Bland förslagen återfinns utbyggt yrkesvux, en breddad yrkesintroduktion och stärkta möjligheter att läsa på Komvux. Dessutom vill partiet införa ett “första-jobbet-avdrag” – en skattesänkning för de med lägst inkomster.

Hur Moderaterna tänker sig att reformen ska finansieras vill Anna Kinberg Batra inte svara på i dag.
– Det kommer vara fullt finansierat. Senast i samband med höstbudgeten ska finansieringen presenteras.

Samtidigt säger M-ledaren att man inte kan tänka sig att höja skatter, men att man tittar på hur utgifter inom olika områden kan minska.

Under pressträffen riktade Kinberg Batra även en varning till facket. Moderaterna anser att arbetet med yrkesintroduktion har gått för långsamt, och snabbar inte parterna på kan partiet tänka sig att bredda yrkesintroduktionen till företag som inte har kollektivavtal.

Partiet vill också skärpa kraven att göra sig “anställningsbar” för de som får försörjningsstöd. De vill också införa en “utbildningsplikt” för flyktingar som kommer till Sverige utan gymnasieutbildning.