Internatskolan Lundsberg stängs på obestämd tid. Upprepade problem med pennalism.

Skolinspektionen kom på onsdagen med beskedet att internatskolan Lundsberg stängs på obestämd tid. Det efter att två elever under helgens nollning bränts med strykjärn. Händelsen är bara en av flera exempel på penalism.

– Med hänsyn till elevernas hälsa och säkerhet samt den omständigheten att majoriteten av eleverna tillbringar hela dygnet på skolan och dess elevhem är det nödvändigt att tills vidare förbjuda Stiftelsen Lundsbergs skola att bedriva verksamheten vid Lundsbergs skola, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i ett uttalande.

Så sent som förra året fick Lundsberg betala ett vite på en halv miljon kronor till Skolinspektionen. Det efter att skolan underlåtit att rätta till påpekade brister.

Bakgrund från Skolinspektionen:
• 8 juni 2011: Anmälan om kränkande behandling inkommer till Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen.
• 13 oktober 2011: Anmälan om kränkande behandling inkommer till Skolinspektionen.
• 20 oktober 2011: Skolinspektionen startar riktad tillsyn av Lundsbergs skola vad gäller trygghet och studiero och gör tillsammans med BEO ett oanmält tillsynsbesök.
• 3 november 2011: Skolinspektionen anmäler våld på skolan till Polisen.
• 29 november 2011: Skolinspektionen fattar beslut efter tillsyn och kräver att skolan åtgärdar brister i trygghet och studiero (dnr. 2011:5192).
• 26 mars 2012: BEO kräver skadestånd av Stiftelsen Lundsbergs skola för en före detta elevs räkning. Stiftelsen har betalat skadestånd och ärendet är avslutat.
• 26 mars 2012: Skolinspektionen beslutar att fortsätta tillsynen (dnr. 2011:5192).
• 12 oktober 2012: Skolinspektionen fattar beslut med föreläggande om vite (dnr. 2011:5192).
• 5 april 2013: Skolinspektionen avslutar tillsynsärendet (dnr. 2011:5192).
• 26 augusti 2013: Skolinspektionen inleder en riktad tillsyn.
• 28 augusti 2013: Skolinspektionen fattar beslut om tillfälligt verksamhetsförbud (dnr. 44-2013:4485).