Kommuner och landsting sparar miljardbelopp på att de anställda inte får den löneökning de enligt avtal har rätt till.

Anställda i kommuner och landsting får inte de löner de har rätt till enligt Kommunals avtal. Enligt avtalet för 2010 och 2011 skulle de anställda har rätt till 4,7 procent i löneökning. Men tidningen Arbetet har granskat statistiken. Det visar sig då att de anställda har fått 3,8 procent i löneökning.

Kommuner och landsting sparar därmed ungefär en miljard per år i uteblivna löneökningar. Arbetet konstaterar att de anställda i kommuner och landsting åtminstone de tre senaste åren har fått lägre löneökningar än vad de har rätt till.