Stefan Löfven vill underlätta för privatpersoner att avhysa EU-migranter som slagit läger på deras mark. ”Det måste vi göra något åt”, säger han till TV4 Nyhetsmorgon.

– Tiggeri är ett stort problem självfallet. Det är problem för den som sitter och tigger, men det är också så att människor upplever obehag när man ser människor tigga, sa statsminister Stefan Löfven när han gästade TV4 Nyhetsmorgon på lördagen.

Stefan Löfven berättade att regeringen arbetar med frågan utifrån två spår: Dels att tillsammans med andra EU-länder förbättra situationen i migranternas hemländer. Men också genom att se över lagstiftningen i Sverige.

– Vi måste också se på det människor tycker är obehagligt. Man har tillfälliga boenden i nån park eller nån skogsdunge eller vad det än kan vara. Det är inte okej utan det måste vi se till att… Ingen svensk får bygga hur som helst. Då kan man inte göra det om man kommer hit tillfälligt heller. Så det måste vi göra någonting åt, sa han.

– Vi har en nationell samordnare som tittar på vad vi kan göra. Det finns ju redan ordningsregler för kommuner. Så vi tittar på vad kommuner kan göra, men vi måste också underlätta för privata markägarna att lättare kunna hantera detta, sa han.

Ska det bli lättare att avhysa då?
– Ja, nu är det rätt så krångligt för en privat markägare. Du måste själv ta reda på vem personen är som bor där och det kostar tydligen en avgift också hörde jag. Och det är klart, så kan vi inte ha det. Utan då måste vi hjälpa till i den delen, sa Stefan Löfven.

Däremot vill Löfven inte se något generellt förbud mot tiggeri. Men när det gäller det organiserade tiggeriet håller den nationella samordnaren just nu på med en översyn av lagstiftningen.

– Ett förbud mot tiggeri är detsamma som ett förbud mot att vara fattig. Om jag ber dig om hjälp så är det förbjudet. Jag tror inte på den lösningen. Det är inte det som är det rätta.

– Sen är det nästa, fråga: Ska man ha förbud mot organiserat tiggeri? Där tittar nu samordnaren på om vi har en lucka i vår lagstiftning. För det är inte heller nu tillåtet att tvinga någon att gå och tigga. Det finns lagstiftning som täcker det. Vad vi undersöker nu är om det finns någon lucka i lagstiftningen som vi måste täppa till så att inte människor utnyttjas, sa Stefan Löfven.