Jonas Åslund

LO meddelar i en DN-intervju på måndagen att de vill se att de direkt berörda facken och arbetsgivarna i välfärden sätter sig ner och försöker hitta en lösning på hur vinstuttagen ska regleras.

För knappt två år sedan fattade LO-kongressen beslut om att non profit-principen ska gälla inom vård, skola och omsorg. Huvudregeln är att den offentligt finansierade välfärdsverksamheten i privat regi ska utföras i samhällsbolag eller föreningar och stiftelser som styrs av en non-profit-princip. Vinstuttagen ska på så sätt begränsas – och framför allt återinvesteras i verksamheten via tydliga krav på utbildning och bemanning.

I en intervju med Dagens Nyheter på måndagen öppnar LO:s vice ordförande, Tobias Baudin, upp för partsförhandlingar kring vinster i välfärden.

– Jag tror att parterna skulle kunna hitta lösningar på vinstfrågan, säger han till Dagens Nyheter.

Tobias Baudin anser att dagens vinstdebatt innehåller för många spretiga politiska utspel. Det krävs en modell för ordning och reda i välfärden, säger han till DN.

– Vi har förflyttat debatten i svensk politik om välfärden och vinsterna. Men egentligen har ingenting hänt. Jag ser med oro på risken för att vi får ett lapptäcke av olika politiska förslag. Vi riskerar att få en rad populistiska utspel som inte förändrar någonting, säger Tobias Baudin.

Förslaget har på förmiddagen väckt starka reaktioner från vänsterhåll. Flera debattörer ser beskedet som att LO viker ned sig för att inte stöta sig med Socialdemokraterna i den laddade frågan.

Non profit. Så löd kongressbeslutet. Inte ”lite profit efter att vi i ledningen har pratat med välfärdsaktörer”, skriver Jenny Bengtsson, vänsterpartist och ordförande i Hotell- och Restaurangfacket i Stockholm, på Twitter.

Bengtsson får medhåll på Twitter från flera personer från vänster och LO-kollektivet.

Vad är det för inkompetent folk som leker politik med våra kongressbeslut i LO?!”, skriver kallskänkan och poeten Jenny Wrangborg.

LO försvarade sin ståndpunkt via sitt eget Twitter-konto: ”Partsförhandling är klassiskt fackligt arbete och den svenska modellen. Når vi inte framgång måste absolut större lagförändringar ske.”

Att deras utspel skulle gå mot LO:s kongressbeslut dementerades av fackorganisationen.

Det vi sagt idag går helt i linje med LOs förslag om välfärden som presenterades i januari 2013 och som en enig LO-styrelse beslutat om”, skriver de på Twitter.