Carles Tomás Martí

Sista chansen att göra avtryck innan riksdagen stänger för sommaren. Kamp väntar om vad som är ett trovärdigt regeringsalternativ.

I riksdagen hålls på onsdagen den sista partiledardebatten innan portarna slår igen efter sommaren. Debatten kommer sannolikt bli en tävling i regeringsduglighet och ansvarstagande.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommer att trycka på att alliansen är det enda trovärdiga regeringsalternativet. Men statsministern har anledning att känna oro efter den SCB-mätning som publicerades i förra veckan. De rödgröna partierna fick då tillsammans 50,3 procent, medan allianspartierna endast samlade 44,1 procent. Stefan Löfven har å andra sidan anledning att markera avstånd från Vänsterpartiet för att visa att blockpolitiken inte är huggen i sten.

Tisdagskvällens besked att JB-koncernen kommer att begäras i konkurs kan ge nytt syre i debatten i skolan och även om  vinster i välfärden.

Däremot lär vi inte få höra särskilt mycket om klimatfrågan.

Debatten har inletts
Riksdagsdebatten inleds i vanlig ordning med anförande från Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt börjar med att prata arbetslöshet och tar särskilt upp utmaningen med den höga ungdomsarbetslösheten. Han menar att av de 1,2 miljoner unga utan jobb studerar 500 000 på heltid. Det är en siffra som han sannolikt kommer att få kritik för senare. Inför riksdagsvalet 2006 var allianspartierna noga med att räkna in studerande i arbetslöshetssiffrorna.

Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg kliver därefter upp i talarstolen. Han menar att Reinfeldt relativiserar arbetslösheten och att han låter som “Göran Persson 2006”.

Efter några replikskiften om arbetslöshet är det språkröret Åsa Romsons tur för inlägg. Romson väljer att lyfta klimatfrågan och kritiserar regeringen för att vara en bromskloss i klimatarbetet. Reinfeldt väljer att återgå till diskussionen om ungdomsarbetslöshet. Han lyfter sedan framtida klimattoppmöten: “Det är bara Europa som har bindande åtaganden”. Sveriges påverkan på klimatet är nere på en promille, säger Reinfeldt sedan. Romson säger sig vara bekymrad av det Reinfeldt säger, eftersom bland annat EU:s utsläppshandel är på väg att sluta fungera.

Sedan dags för Jimmie Åkesson att ta replik. Han inleder med att ta upp förortskravallerna och arbetslöshet bland utrikes födda. Han undrar hur man får till integration genom nystartszoner. Reinfeldt svarar med att SD är emot alla åtgärder för att ge personer som invandrar jobb.

Jonas Sjöstedt kliver upp i talarstolen. Kritiserar Reinfeldts användning av statistik, och säger att om man räknar som Reinfeldt har Spanien bättre siffror än Sverige – Fler människor arbetar i Spanien, även om arbetslösheten är högre. Reinfeldt undrar hur jobben skulle skapas i vänsterns Sverige. Sjöstedt svarar: Genom investeringar.

Arbetslöshet präglar debatten
Debattens första timme har i mångt och mycket präglats av arbetslöshet. Åsa Romson gjorde ett försök att få in klimat, men diskussionen var snart tillbaka vid jobben. Inte oväntat försökte Fredrik Reinfeldt ge bilden av att det är ett gemensamt rödgrönt alternativ går till val 2014, dock utan att det får någon egentlig fart i debatten.

Med Jan Björklunds entré gjorde även skolan ingång. Från både SD och KD har resonemang om upploppen i Husby förts fram – SD med udden mot invandrare, KD med udden mot vänstern. De oväntade perspektiven har språkröret Åsa Romson stått för. I sitt anförande tog hon bland annat upp att unga tjejer mår allt sämre och att självmord ökar – inte ett ämne som i vanliga fall brukar ta sig in i riksdagsdebatterna.

Dagens Arena rapporterar live och uppdaterar löpande.