Det tar tio år att minska lönegapet mellan kvinnor och män med 3 procent. I den takten får vi lika löner om 63 år.

Det tar tio år att minska gapet mellan kvinnors och mäns inkomster* med 3 procent. Den trenden gällde mellan 1993 och 2003, och håller i sig mellan åren 2003 och 2013. Det framgår av SCB:s nya inkomstsiffror för 2013.

I den takten kommer kvinnor och män ha lika löner om 63 år.

Samtidigt är lönegapet i de unga åldrarna större nu än för 20 år sedan.

År 1993 tjänade 25-åriga kvinnor drygt 80 procent av de jämnåriga männens lön. Samma siffra för år 2013 var cirka 72 procent.

I de äldre åldrarna är dock trenden motsatt. År 1993 tjänade 65-åriga kvinnor mindre än 65 procent av männen, medan de kvinnor som var 65 år 2013 tjänade 80 procent av männens löner.

*Med inkomst avses sammanräknad förvärvsinkomst. Den beräknas på bruttoinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Källa: SCB