Skolan Regeringen och allianspartierna verkar till slut enats om hur läsa skriva räkna-garantin ska utformas: Mindre pappersarbete för lärarna och pengar som skjuts till redan i höst.

Läsa, skriva, räkna-garantin som Miljöpartiet hade som vallöfte i den förra valrörelsen kan nu komma att bli verklighet. Förra året la regeringen fram ett förslag på hur garantin skulle se ut, med ökad rätt till extraundervisning, läxhjälp och hjälpmedel för elever som behöver det. Men Alliansen och Sverigedemokraterna röstade ner förslaget. Sedan dess har regeringen och allianspartierna förhandlat i frågan för att nå en kompromiss, men när förslaget senast dök upp för omröstning i riksdagen blev förslaget återigen nedröstat. Alliansen tyckte att de administrativa uppgifterna skulle bli för många för lärarna.

– Det här förslaget innebär mer byråkrati för lärarna men ingen säkerhet att eleverna får mer stöd tidigt, sa Utbildningsutskottets vice ordföranden, Liberalernas Christer Nylander i Ekot i början av februari i år.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) backade då och sa att man skulle se över den administrativa biten av förslaget.
– Nu har de borgerliga och Sverigedemokraterna pekat på att man är orolig för ökad administration, då fixar vi det. Det här handlar om att elever ska få det stöd de behöver och då måste jag tro att vi alla vill samma sak, sa Fridolin till Ekot.

Efter att förslaget återigen omarbetats har nu Alliansen lämnat in en motion där man uppmanar riksdagen att stödja förslaget, tack vare att dokumentationskraven för personalen på skolorna slopats.
– Nu ska det här behandlas i riksdagen, men jag välkomnar såklart den motion som Alliansen lämnat. Den motionen ger, som jag ser det, förutsättningar för att faktiskt kunna komma överens och få en garanti på plats, säger Gustav Fridolin till Altinget.

I en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle tidigare i veckan skrev representanter från bland annat Funktionsrätt Sverige, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och Sveriges elevråd att de välkomnar läsa skriva räkna-garantin.

De pekade på att nästan var fjärde elev som gick ut skolan 2017 gjorde det utan fullständiga betyg, och bland elever med autism klarade över hälften inte utbildningen. Problem som garantin skulle kunna råda bot på. »Undertecknarna till denna artikel är glada över att regeringen med sitt nya förslag visar att de inte tänker ge upp om barns rätt till tidiga insatser«, skrev de i debattartikeln.

Om allt går som planerat kommer den nya lagen om garantin att träda i kraft 1 juli 2019, men redan i höst är tanken att pengar skjuts till i lågstadiet och förskolan så garantin fungerar med en gång när det lagförslaget går igenom.
– Så vi ger full finansiering till kommunerna redan efter sommaren. För att man ska få möjlighet att införa detta på ett bra sätt och se till att det landar som ett bra sätt att säkra att eleverna får stöd, säger Gustav Fridolin till Altinget.