Den höga ungdomsarbetslösheten orsakas inte av lönesättningen. Det har LO kommit fram till efter att ha genomfört en internationell jämförelse utifrån siffror från bland annat OECD. Fackförbundet konstaterar att det inte finns något samband mellan sysselsättningsgrad och nivån på kollektivavtalens lägsta löner. Inte heller finns samband mellan lägstalönerna och andelen unga arbetslösa.

– Arbetsgivarna skyller alla problem på för höga lönenivåer och för bra anställningsvillkor. Regeringen för en politik som lägger grunden för en allt större låglönebransch dit framför allt ungdomar och kvinnor hänvisas. Det är en skrämmande utveckling, skriver ett stort antal fackliga företrädare på LO:s hemsida.

De fackliga företrädarna pekar i stället ut regeringens undermåliga utbildningspolitik som orsak till den höga arbetslösheten bland unga. I dagsläget är det en femtedel av en årsklass som inte fullföljer gymnasiet, dessa har ofta mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.
– Som vi ser det måste utbildningssystemet ge stöd till de mindre studiemotiverade så att alla kan nå upp till en utbildningsnivå där de kan få och behålla ett arbete, skriver företrädarna.