Sjukförsäkring En ny lag för att höja kvaliteten i sjukskrivningsprocessen och ge incitament till att förebygga sjukskrivning lämnades över av regeringens särskilda utredare i måndags. Men förslaget »riskerar att förstärka problemen« varnar Kjell Rautio på LO. 

I måndags presenterade regeringens särskilda utredare förslag för att skapa en förbättrad samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen.

Grundtanken när regeringen tillsatte utredningen var enligt socialminister Annika Strandhäll (S) att förbättra stödet till individen samt samverkan mellan vården och Försäkringskassan i sjukskrivningsprocessen.

– Det ska bli spännande att sätta sig in i förslagen som nu kommer att beredas i Regeringskansliet, kommenterade ministern i ett pressutskick.

I utredningens betänkande lämnas ett par skarpa förslag. Bland annat vill utredaren skapa incitament för landsting och Försäkringskassan att göra fler och tidigare insatser för att förebygga sjukskrivningar och »att hållbart återvända till arbete efter sjukfrånvaro«.

Incitamentet ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag till landstingen och storleken på bidraget ska relateras till nivån på utbetald sjukpenning för de första 89 dagarna i en sjukperiod.

Som mest kan de bli två miljarder kronor årligen i statligt stöd till de landsting och regioner som lyckas sänka sjukpenningtalen.

I utredningen står det dock att den finansiella samordningen inte »syftar inte till att sänka sjukfrånvaro under vad som utifrån historiska data kan anses vara en stabilt hållbar nivå. Den finansiella samordningen har minskad variation i sjukfrånvaro som grundläggande målsättning.«

Läs mer: Nu ska det bli lättare att få sjukersättning

Särskilda utredare Vivianne Macdisi skriver i utskicket:

– Utredningens förslag siktar inte primärt mot sänkt sjukfrånvaro. Sjukförsäkringen fyller en viktig funktion och det ska vara möjligt att vara borta från arbetet vid behov. Det vi föreslår syftar till att stärka vården, arbetsgivarna och Försäkringskassan i stödet till individen och nå en mer förutsägbar nivå på sjukfrånvaron.

Kjell Rautio, utredare på LO inom välfärd, sjukförsäkringen och socialpolitik, är dock inte säker på att det utredaren föreslår kommer underlätta de faktiska problemen.

– De föreslår ett ganska komplicerat system där ett landsting som lyckas sänka sjukpenningtalen belönas med ökade statsbidrag. Om man är allvarlig med att man vill stärka stödet till individen så är det märkligt att man kopplar ett belöningssystem just till sjukpenningtalen eftersom att risken är att det leder till en nivåfixering, istället för att sätta fokus på att motverka sjukfrånvarons orsaker, säger Kjell Rautio som är tydlig med att han inte vill föregå förbundens remissvar och att det här är hans egna tankar, inte LO som helhets.

Samtidigt tycker Rautio att det är bra att samverkan mellan de olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen ökar, men ifrågasätter om det är så klokt att ge landstingen den här typen utav belöning då deras möjlighet att påverka är begränsad.

Dessutom, påpekar Kjell Rautio, säger sjukpenningstalen väldigt lite eftersom att måttet inte väger in de långtidssjukskrivna eller de som på andra sätt har en arbetsförmågenedsättning men som kanske fått avslag.

Istället för den, som han kallar det, statistikfixering som kan bli konsekvensen av utredningens förslag tycker Rautio att det behövs andra åtgärder för att komma åt problematiken med sjukfrånvaro.

Det handlar om att skärpa sanktionerna på arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar, att kvalitetssäkra och bygga ut företagshälsovården, och om att ge Försäkringskassan en samverkansskyldighet gentemot Arbetsförmedlingen.

– Företagshälsovården ska inte bara vara ett ställe där man lämnar blod och mäter blodtryck, utan de ska jobba långsiktigt för att förbättra arbetsmiljö och motverka sjukskrivningar. Där borde man fundera på hur man kan få företagshälsovården och sjukvården att bättre samverka.

– När Försäkringskassan bedömer att någon har en arbetsförmåga så måste de säkerställa med Arbetsförmedlingen, innan de drar in sjukpenningen eller sjukersättningen, att den här person kan leva upp till Arbetsförmedlingens krav på att vara aktivt arbetssökande. Det måste till en bättre samverkan de två myndigheterna emellan.

Läs mer: Han vill få upp sjukförsäkringen på dagordningen

Utredningen föreslår att det ska etableras ett nationellt forum för kunskaps- och implementeringsstöd i frågor som relaterar till den finansiella samordningen och att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2020.