Bild: Jenny Lindahl

SKUGGBUDGET Att höja gränsen så att färre betalar statlig skatt är den dyraste reformen i Liberalernas skuggbudget som de presenterade i dag. Men också ett extra år i grundskolan finns med i satsningarna.

Liberalerna vill satsa 9 miljarder på skolan 2018, pengar som ska användas till fler undervisningstimmar i grundskolan och extra undervisningstid för nyanlända elever. Dessutom ska lärare och rektorer få ett kompetenslyft och karriärtjänster ska införas för lärare.

Följande år, 2019 och 2020, vill de bygga ut satsningarna genom att införa tioårig grundskola.

När det gäller arbetsmarknad är den största satsningen en höjning av brytpunkten för statlig skatt, en kostnad på 12,6 miljarder kronor 2018. Liberalerna säger nej till att trappa av jobbskatteavdraget och vill införa fler tjänster inom RUT, samt höja taket för avdraget.

Partiet vill se inträdesjobb för unga och nyanlända, och nystartsjobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Dessutom ska värnskatten avskaffas, till en kostnad av 6,1 miljarder kronor.

På säkerhetsområdet satsar Liberalerna 1,9 miljarder på 25 000 nya anställda inom polisen på sju års sikt, och 1,3 miljarder ska gå till att höja polislönerna.

Inom vården ligger de största satsningarna på att öka läkartätheten på vårdcentraler, och att återinföra vårdbiträden. Högkostnadsskyddet ska utökas, och även sjuksköterskor – liksom lärarna – ska få karriärtjänster.

Personlig assistans får ett budgettillskott på 1 miljard kronor, och försvaret får nästan lika mycket för »anskaffning och underhåll av materiel«.

Satsningarna i Liberalernas budget finansieras bland annat genom att partiet säger nej till en rad av regeringen budgetreformer, däribland »utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken« (11 miljarder) samt höjda tak i a-kassan och sjuk- och aktivitetsersättningen.

Man vill också stoppa bygg- och klimatsubventioner, trappa av ränteavdraget och höja miljöskatter.